VIDEO/ Cabinetul de miniștri s-a întrunit în ședință, la Cahul. Proiectul privind Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”, aprobat

23 septembrie 2022, 11:00 Societate 92
ședința Guvernului, Guvernul Republicii Moldova, prim-ministra Natalia Gavrilița și cabinetul de miniștri.  Sursa: Replica Media

Ședința Cabinetului de miniștri s-a desfășurat astăzi, 23 septembrie, în orașul Cahul. Pe ordinea de zi au fost incluse 16 subiecte, inclusiv decizii de importanță majoră pentru locuitorii din sudul Republicii Moldova. De asemenea, Cabinetul de miniștri au mai mai aprobat Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pentru anul 2022, dar și Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”.

UPDATE 12:40. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la modificarea Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 359/2014


UPDATE 12:34. Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind circulația necomercială a animalelor de companie, aprobat.

Prevederile prezentului proiect stabilesc cerințe de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie, precum și controalele aplicabile acestei circulații către Republica Moldova echivalate cu cerințele prevăzute de statele membre ale UE. Prin urmare, proiectul Hotărârii de Guvern are scopul de a garanta un nivel suficient de siguranță cu privire la riscurile legate de sănătatea animală prezentate decirculația necomercială a animalelor de companie și de a elimina orice obstacol nejustificat din calea unei astfel de circulații către Republica Moldova, sau din Republica Moldova către țările membre ale UE.


UPDATE 12:27. A fost aprobat proiectul cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a domeniului afacerilor interne pentru anii 2022-2030.


UPDATE 12:24. Guvernul a aprobat proiectul cu privire la aprobarea Planului de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul academic 2022-2023 și modificarea Hotărâri Guvernului nr.1009/2006 cu privire la cuantumurile burselor, soldele lunare, altor forme de ajutoare sociale pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, elevii din instituțiile de învățământ profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar, profesional tehnic secundar şi persoanele care studiază în învățământul postuniversitar.


UPDATE 12:20. Proiectul Hotărârii de Guvern cu privire la acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, aprobat.

Scopul proiectului Hotărârii de Guvern constă în acordarea unui suport unic în sumă de 1500 lei beneficiarilor de pensii pentru limită de vîrstă, pensii speciale, pensii anticipate pentru carieră lungă, pensii de dizabilitate, pensii de urmaș, pensii pentru vechime în muncă, pensii pentru unor categorii de angajați din aviația civilă, pensii pentru funcționari publici, pensii pentru unele categorii de angajați din domeniul culturii, pensii militarilor în termen și membrilor lor de familie, pensii participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E Cernobîl, pensii din rândurile structurilor de forță, precum și beneficiarilor de alocații sociale de stat, stabilite în sistemul public de pensii până la 1 octombrie 2022, al căror cuantum lunar nu depășește 5000 lei.


UPDATE 12:10. A fost aprobat proiectul cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”.

Proiectul Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova Europeană2030” (în continuare – proiectul SND „Moldova Europeană 2030”) a fost elaborat în vederea definirii unei viziuni de dezvoltare a Republicii Moldova în centrul căreia este cetățeanul, beneficiarul dezvoltării într-o țară prosperă, europeană și rezilientă.

În contextul actual al crizelor regionale și globale care afectează țara noastră, proiectul SND „Moldova Europeană 2030” definește inclusiv viziunea de dezvoltare pe termen mediu și lung pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova în eventuale alte crize, creând astfel baza pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă.

Documentul descrie direcțiile de dezvoltare a țării și adaptează prioritățile, obiectivele, indicatorii și țintele angajamentelor internaționale asumate de către Republica Moldova la contextul național, inclusiv Acordul de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană și angajamentele care derivă din statutul de țară-candidat pentru aderarea la UE, dar și Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030.

Totodată, necesitatea unui document vizionar de planificare strategică este determinată de asigurarea unui cadru unic și coerent care urmează să ancoreze politicile publice. Mai mult decât atât, aceasta este subliniată de noile realități economice, sociale și de securitate în care intră Republica Moldova, la fel ca întreaga regiune, în contextul secvenței de crize care au developat numeroase carențe sistemice de dezvoltare.

Pandemia COVID-19, crizele energetice, creșterile accelerate ale prețurilor, secetele și inundațiile recurente, crizele economice și criza de securitate regională – toate evidențiază importanța unui document de planificare care să contribuie, atât la o adaptare mai bună la noile realități, cât și să catalizeze procesul de dezvoltare prin valorificarea oportunităților și prevenirea activă a riscurilor.


UPDATE 12:00. A fost aprobat proiectul cu privire la înființarea în municipiul Cahul a compoziției arhitectural-monumentale în memoria victimelor deportărilor staliniste.

Monumentul va fi edificat la intersecția străzilor Ștefan cel Mare și Sfânt și Ioan Vodă cel Cumplit.

Urmare a operațiunii „IUG” (Sud), au fost deportate 1.183 familii, dintre care 243 de familii provin din raionul Cahul.


UPDATE 11:50. S-a aprobat, la propunerea Ministerului Culturii, prezentată în temeiul deciziei Consiliului municipal Cahul, înființarea bustului poetului Andrei Ciurunga (Robert Cahuleanu) în Aleea personalităților din municipiul Cahul.

Bustul va fi edificat conform unui proiect avizat de Ministerul Culturii.

Cheltuielile pentru elaborarea documentației de proiect, executarea, edificarea bustului și amenajarea terenului aferent vor fi acoperite din donații, sponsorizări și alte surse neinterzise de lege.

Membrii Guvernului vor examina câteva proiecte de legi care prevăd transmiterea unor clădiri din orașul Cahul în gestiunea autorităților publice locale, dar se vor expune și asupra edificării la Cahul a unui monument în memoria victimelor deportărilor staliniste și a bustului poetului Andrei Ciurunga.

Pe agenda ședinței este inclus și proiectul hotărârii de guvern privind acordarea suportului financiar unic beneficiarilor de pensii și alocații sociale de stat, precum și Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social.

De asemenea, Cabinetul de miniștri va mai aproba Raportul semianual privind executarea bugetului public național și a componentelor acestuia pentru anul 2022, dar și Strategia națională de dezvoltare „Moldova Europeană 2030”.

Diana
publicat de:
Diana Severin
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media