Curtea de Conturi răspunde acuzațiilor Platformei DA privind auditul Moldovagaz: Marian Lupu nu a acordat ajutor Gazpromului, iar Chetraru este înlăturat de la mersul auditului

13 februarie 2022, 15:05 Economie 264
Curtea de Conturi.  Sursa: ccrm.md

Curtea de Conturi (CCRM) a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de reprezentanții Platformei Demnitate și Adevăr, care au cerut demisia conducerii instituției, invocând conflicte de interese între președintele CCRM Marian Lupu și vicepreședintele Viorel Chetraru în ceea ce privește auditul S.A. Moldovagaz. Într-un comunicat de presă, reprezentanții instituției informează că misiunea de audit se realizează în conformitate cu standardele Internaționale de audit, conflictul de interese invocat în privința lui Marian Lupu este un fals, iar Viorel Chetraru a depus o declarație de independență și nu participă sub nicio formă la acest audit.

Mai mult, CCRM informează că de la demararea auditului, pe 10 ianuarie curent, echipa de audit a solicitat de la multiple entități relevante auditului, informații, rapoarte, decizii, acte de control, etc., pentru perioada 1999-2021, și nu din ultimii 5 ani, așa cum au declarat membrii PPDA.

În legătură cu prezența unui conflict de interese a Vicepreședintelui Curții de Conturi, Viorel Chetraru, CCRM menționează că la data de 28 decembrie 2021, CCRM a aprobat Programul activității de audit pe anul 2022, care includea și misiunea de audit public extern în domeniul gazelor naturale.

În aceeași zi, vicepreședintele a depus o declarație de independență, anunțând astfel despre conflictul de interese în cazul auditului la Moldovagaz. Declarația a fost depusă conform prevederilor Legii 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, precum și a prevederilor Standardului ISSAI 130 (Codul etic).

În aceste condiții, CCRM spune că Viorel Chetraru nu este informat și nu este documentat despre mersul auditului, precum și nu va participa sub nici o formă la examinarea și aprobarea raportului de audit respectiv.

„Practica de depunere a declarațiilor de independență, privind conflictele de interes nu este una nouă, ci este una firească de aplicare în cazul când intervine necesitatea unor astfel de acțiuni. Drept exemplu, putem menționa că, în perioada 2017-2021, au fost depuse 22 de Declarații de independență privind conflictul de interese, de către auditorii de rând până la membrii CCRM, în strictă conformitate cu cerințele legale”, spun cei de la CCRM.

În privința activității Președintelui Curții de Conturi, Marian Lupu, în calitate de Director la Departamentul de relații economice externe în cadrul Ministerului Economiei în anul 1999 și invocatul „ajutor juridic și tehnic acordat Gazpromului”, CCRM subliniază că informația distribuită de PPDA este la fel un fals.

„Această entitate structurală a Ministerului Economiei niciodată nu a avut tangență cu Gazprom sau Moldovagaz și nu a avut în competența sa subiecte care vizează sectorul energetic, privatizările și raporturile de proprietate”, spun reprezentanții Curții de Conturi.

În același comunicat se menționează că „echipa Curții de Conturi antrenată în efectuarea auditului în domeniul gazelor naturale este una profesionistă, fiind desemnate persoane cu experiență îndelungată în domeniu, având în vedere complexitatea acestui audit și importanța majoră a subiectului dat. Orice atac și diseminare de afirmații eronate pune în pericol buna desfășurare a acestei misiuni de audit, care în consecință ar putea să compromită rezultatele misiunii date”.

Amintim că la sfârșitul săptămânii trecute, Platforma DA a cerut demisia conducerii Curții de Conturi și efectuarea unui audit pe întreaga activitate a Moldovagaz, de la fondarea companiei, în 1999 „numai de o altă componență a Curții de Conturi”. Potrivit PPDA, mai mulți membri ai CCRM au fost persoane în funcții de răspundere „în perioada când întreprinderea participa în scheme și tranzacții suspecte”.

Amintim că președinta Maia Sandu a semnat luni, 10 ianuarie, decretul privind efectuarea auditului public extern în domeniul gazelor natural, în vederea obținerii asigurărilor că activitățile și tranzacțiile financiare sunt în deplină conformitate cu prevederile legale aplicabile. Entitatea principală, supusă auditului este Societatea pe Acțiuni „Moldovagaz”, iar aria auditului cuprinde întreprinderile care practică activitate de transportare, distribuire a gazelor naturale, precum și alte genuri de activitate, fondator al cărora este SA „Moldovagaz”.

La 8 februarie 2022, concernul rus „Gazprom” a venit cu un comunicat în care a anunțat că ar putea să nu accepte auditul Moldovagaz, întrucât partea moldovenească a luat decizia privind auditul „unilateral”.

Potrivit protocolului semnat adițional la contractul dintre Moldovagaz și Gazprom, Moldovagaz urmează să-și achite datoriile de peste 700 de milioane de dolari către Gazprom, doar după efectuarea unui audit extern. Părțile au convenit ca după stabilirea sumei datoriilor acumulate să fie negociat și un calendar de achitare a acestor datorii.

Indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, entitățile auditate vor fi obligate să admită neîngrădit aflarea auditorilor publici pe teritoriul lor și să asigure accesul direct și liber, în timp util, la informațiile digitalizate, la bazele de date necesare exercitării corespunzătoare a misiunii de audit.

Raportul de audit urmează a fi prezentat până la 30 noiembrie 2022.

Anastasia
publicat de:
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media