VIDEO/ Socialiștii contestă la Curtea Constituțională decizia cu privire la reorganizarea prin absorbție a mai multor instituții ale învățământului superior: „Este lipsită de transparență”

12 august 2022, 12:04 Politică 122
Sediu Curtea Constituțională.  Sursa: Replica Media

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a contestat la Curtea Constituțională decizia cu privire la reorganizarea prin absorbție a mai multor instituții ale învățământului superior. Potrivit lor, reforma este „lipsită de transparență” și „dăunează activității” instituțiilor.

„ Așa zisa reformă universitară a fost lipsită total de transparență, nu a fost consultată cu mediul academic și cel universitar Orice reformă trebuie să aducă beneficii, o nouă calitate a lucrurilor, dar această reformă dimpotrivă, a creat mai multe probleme. Activitatea instituțiilor a fost periclitată, a fost încălcată autonomia universitară și independența acestora, stabilite prin lege.

Nu este clară soarta a sute de profesori, studenți. Nu este clară soarta patrimoniului de care dispun aceste instituții. Totodată a fost majorat prețul pentru contractele de studii, deși ministerul Educației a promis ca acestea să fie mai accesibile”, a declarat deputatul PSRM, Vlad Bătrîncea.

Deputatul Vasile Bolea, a adus mai multe argumente juridice care au fost puse la baza sesizării.

Potrivit lui Bolea, prin reforma promovată a fost încălcat art.35 din Constituție. De asemenea au fost încălcate mai multe acorduri și tratate internaționale la care Moldova este parte, și care tratează dreptul la educație inclusiv ca o obligație pozitivă a statului de a oferi cetățenilor diverse oportunități pentru ași continua instruirea.

„Curtea Constituțională are o responsabilitate imensă în situația dată, deoarece este vorba despre o cauză națională, care trebuie tratată înafara politicii și înafara conjuncturii de moment. Au fost încălcate nu doar Constituția și normele internaționale, dar și bunul simț, or lichidarea instituțiilor de învățământ este o crimă împotriva viitorului Republicii Moldova. Mizăm pe o atitudine responsabilă din partea Înaltei Curți”, a spus Batrîncea.


Cabinetul de miniștri a aprobat la 13 iulie, Hotărârea cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării. De asemenea, au fost operate modificări și asupra unor hotărâri de Guvern anterioare, cu scopul de a oferi studii superioare de înaltă calitate și în corespundere cu solicitările crescânde ale societății și pieței muncii. Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, a declarat în cadrul ședinței Executivului că prin aprobarea acestui proiect „se facem un pas curajos pentru R. Moldova”.

Actele normative prevăd consolidarea rețelei de universități pe plan național și internațional prin absorbția instituțiilor mai mici, fuziunea institutelor de cercetare cu universități - cu păstrarea separată a finanțării pentru domeniul cercetare, precum și îndreptarea cheltuielilor publice din învățământul superior și cercetare spre creșterea salariilor cadrelor universitare și a cercetătorilor.

Așadar, potrivit documentului: Universitatea de Stat din Moldova va absorbi Academia de Administrare Publică și alte 13 institute de cercetare care sunt conectate la programele de studii superioare de licență, master și doctorat ale USM. Mai mult, la USM va fi creat un centru de instruire a funcționarilor publici, iar prin cooperarea directă cu Cancelaria de Stat va furniza suport științifico-metodic autorităților publice.

Universitatea Tehnică a Moldovei va fuziona cu Universitatea Agrară de Stat din Moldova și cu alte trei institute de cercetare.

Scopul este de a fortifica sectoarele strategice ale economiei naționale și de a atrage cât mai mulți studenți în cele mai importante și actuale domenii, cum ar fi Inginerie și Științe agricole.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău va absorbi Universitatea de Stat din Tiraspol, Institutul de Științe ale Educației și Institutul de Formare Continuă cu scopul creării și consolidării unei universități pedagogice clasice care să includă toate specialitățile pedagogice.

Conducerea UPS „Ion Creangă” urmează să vină cu un concept pentru dezvoltarea unui Centru Național pentru Educație și Leadership care ar contribui la formarea și dezvoltarea cadrelor didactice și manageriale.

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) va fuziona cu Institutul Național de Cercetări Economice – pentru a fortifica procesul de pregătire a cadrelor în domeniul științelor economice.

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) și Institutul Patrimoniului Cultural au primit un statut aparte și urmează să fie transferate în subordinea Ministerului Culturii.

Aceeași Hotărâre de Guvern prevede că, în scopul consolidării pregătirii cadrelor pentru securitatea națională, Ministerul Educației și Cercetării, de comun acord cu Ministerul Afacerilor Interne, va înainta Guvernului - în termen de șase luni, cadrul de reglementare a fuzionării altor două instituții de învățământ superior: Academia „Ștefan cel Mare” a MAI și Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport.

Toți studenții universităților absorbite urmează a fi transferați până la 25 august 2022. Transferul/reangajarea din/în funcție a cadrelor universitare și a personalului auxiliar din universitățile absorbite se va realiza conform legislației muncii.

Reforma va contribui la consolidarea resurselor umane și a mijloacelor financiare prin redistribuirea acestora în conformitate cu programele de formare profesională orientate spre performanțe și pregătirea unor specialiști înalt calificați, și nu pe întreținerea unor infrastructuri costisitoare.

Ministerul Educației și Cercetării, a anunțat, la 27 iunie, despre procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ superior, care va avea loc între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii. Decizia a stârnit nemulțumirea mai multor instituții care urmează a fi comasate.

  Potrivit ministerului de resort, „admiterea la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.”

  Diana
  publicat de:
  Diana Severin
  Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
   

  Discuțiile Replica Media