Restanțele salariale la Calea Ferată din Moldova se cifrează la peste 100 de milioane de lei

30 iunie 2021, 09:32 Economie 39
Calea Ferată din Moldova.  Sursa: Replica Media

Restanțele salariale la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) se estimează la peste 100 de milioane de lei, potrivit unui comunicat de presă emis de Federația Sindicală a Feroviarilor, care a semnat un nou contract colectiv de muncă cu CFM petru o perioadă de cinci ani.

Din partea administrației întreprinderii, documentul a fost semnat de Oleg Tofilat, director general al Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, iar din partea sindicatelor – de Ion Zaporojan, președinte al FSFRM.

Contractul colectiv de muncă este încheiat pentru 5 ani, de la 1 iulie 2021 până la 30 iunie 2026 și intră în vigoare de la data stabilită în contract – 1 iulie 2021. Prevederile Contractului colectiv de muncă includ drepturile și obligațiile părților privind condițiile generale de muncă și alte relații sociale la întreprindere.

Contractul colectiv de muncă conţine dispoziţii şi clauze privind retribuirea muncii, securitatea și sănătatea în muncă, regimul de muncă şi de odihnă, perfecţionarea profesională, dar și garanții sociale destinate salariaților, membri de sindicat.

Documentul prevede procedura de stabilire și revizuire a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, modalitatea de funcționare a sistemului tarifar de retribuire a muncii, salarizarea persoanlului care activează în condiții de muncă vătămătoare, fiind stabilite totodată diverse categorii de sporuri și adaosuri la salariu.

Rеmunеrаrеа muncii salariaților se efectuează în conformitate cu legislația, calitatea, calificarea, competența profesională, volumul și complexitatea luсrărilог се revin funcției deținute. Contractul mai prevede premii реntru rezultatele activității сurеntе.

Compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează prin indexarea obligatorie și în mărime deplină a sumei salariului calculat, dacă reținerea acestuia a constituit cel puțin o lună calendaristică de la data stabilită pentru achitarea salariului lunar.

Contractul colectiv de muncă mai prevede clauze cu privire la relații de muncă și garanția ocupației, acordarea unor servicii medicale și întremarea salariaților, sporuri pentru vechime în muncă, garanțiile activității sindicatului și mecanismul de interacțiune a sindicatului cu angajatorul.

„În contextul situației legate de restanțele la plata salariilor acumulate pentru mai multe luni, care au prejudiciat interesele a celor circa 6.500 salariați ai întreprinderii, sindicatul de ramură în repetate rânduri s-a adresat autorităților pentru a soluționa problema data și a organizat mai multe acțiuni de protest, cerând demisia conducerii întreprinderii”, se menționează în comunicatul emis de FSFRM.

Potrivit noii conduceri a întreprinderii, la moment se lucrează asupra problemei legate de restanțele la salarii care urmează a fi achitate până la sfârșitul anului curent.

De precizat că, restanțele salariale la Î.S. „Calea Ferată din Moldova” se cifrează la peste 100 de milioane de lei.

Alina
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media