Începând de mâine intră în vigoare noile condiții de intrare în R. Moldova. Care sunt cele 34 de state incluse în lista roșie

26 decembrie 2021, 12:04 Sănătate 4052
Poliția de Frontieră.  Sursa: border.gov.md

Începând cu luni, 27 decembrie 2021, intră în vigoare noile măsuri referitoare la regimul de intrare pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, pentru persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova și s-au aflat în ultimele 14 zile în una din țările din zona roșie, inclusiv cele care au tranzitat țări din zona roșie,se instituie obligativitatea prezentării rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu, indiferent de statutul vaccinal.

Confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă.

Ministerul Sănătății a publicat lista actualizată a statelor cu risc epidemiologic sporit de transmitere a infecției COVID-19, pentru care se solicită prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:Traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova se permite fără restricții pentru persoanele care nu s-au aflat și nu au tranzitat în ultimele 14 zile țări incluse în zona roșie, cu prezentarea unuia dintre următoarele documente:

- certificatul de vaccinare împotriva virusului SARSCoV-2 cu schema completă de vaccinare; dovada imunizării este valabilă dacă au trecut cel puțin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; certificatul trebuie să fie prezentat în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

- rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore înaintea îmbarcării, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport în comun, sau înaintea intrării pe teritoriul Republicii Moldova, pentru persoanele care călătoresc cu mijloace de transport propriu; confirmarea trebuie să fie prezentată în una dintre limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau rusă;

- concluzia medicală confirmativă în cazul persoanelor care au trecut prin boală în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de prezență a anticorpilor anti-COVID-19, în una dintre limbile română, engleză, franceza, germană, italiană sau rusă; actul confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuării investigației.

Persoanele care nu întrunesc condițiile menționate sunt obligate să respecte regimul de carantină pentru o durată de 14 zile. Persoanele respective vor completa, în mod obligatoriu, fișa epidemiologică electronică (accesând https://fisa-covid.gov.md/) și vor respecta regimul de carantină pentru 14 zile la adresa declarată. În cazul minorilor până la 14 ani, fișa epidemiologică este completată de reprezentantul legal sau de însoțitor. Regimul de carantină poate fi întrerupt după a 7-a zi dacă se efectuează un test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul acestuia este negativ prin act confirmat.

Următoarele categorii de persoane, în cazul în care nu prezintă semne clinice de infecție respiratorie sau stare febrilă, sunt exceptate de la prezentarea rezultatului negativ al testului RT- PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, a certificatului de vaccinare sau a concluziei medicale confirmative în cazul persoanelor care au suportat COVID-19:

- copiii cu vârsta până la 12 ani;

- elevii/studenții cu vârsta de până la 18 ani, care urmează să susțină examene, care merg la studii în instituții de învățământ pe teritoriul Republicii Moldova sau peste hotare sau care se deplasează pentru activități legate de finalizarea/organizarea/desfășurarea studiilor/participarea la concursuri sau olimpiade internaționale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum şi însoțitorii acestora;

- echipajele şi personalul de deservire a aeronavelor/navelor şi brigăzile şi personalul de deservire a garniturilor de tren, conducătorii auto şi personalul de deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa şi a vehiculelor rutiere de transport de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului;

- persoanele care călătoresc din motive de sănătate, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor justificative);

- lucrătorii transfrontalieri care intră în Republica Moldova din România sau Ucraina, precum şi cei din Republica Moldova angajați ai agenților economici din țărilemenționate, care fac dovada raporturilor contractuale cu agenții economici respectivi;

- posesorii pașapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale şi speciale şi altele asimilate acestora, precum şi titularii documentelor de călătorie tip Laissez-Passer eliberate de către OrganizațiaNațiunilor Unite, inclusiv membrii familiilor personalului misiunilor diplomatice şi consulare, ai organizațiilor/misiunilor internaționale acreditate în Republica Moldova, şi/sau personalul implicat în asigurarea ajutorului umanitar;

- persoanele aflate în tranzit (care nu depășește 24 de ore de la data înregistrării intrării în Republica Moldova), itinerarul tranzitării fiind stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;

- persoanele care sunt citate de instanțele de judecată/organele de drept din Republica Moldova, precum şi reprezentanții lor legali, fapt dovedit prin documente confirmative în acest sens.

Anastasia
publicat de:
Anastasia Harea
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media