Procedura de eliberare a autorizației pentru tăierea în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier, simplificată

11 august 2022, 13:44 Mediu 240
Copaci, defrișare.  Sursa: Imagine simbol

Agenția de Mediu anunță că procedura de obținere a autorizației pentru tăierea în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier a fost simplificată. Modificarea a fost făcută în temeiul punctului 8 a Dispoziției nr.32 a Comisiei pentru Situații Excepționale din 8 august 2022.

Astfel că, se permite eliberarea autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier, pentru cazurile prevăzute la art. 26 alin.(2) lit.c)-h) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007, în baza cererii deținătorului de teren si a actului de cercetare fitosanitară a arborilor, potrivit Agenției.

Actul de cercetare fitosanitară se va întocmi de către inginerii silvici din cadrul întreprinderilor de stat pentru silvicultură din subordinea Agenției „Moldsilva” sau de către specialiștii din cadrul întreprinderilor municipale de gospodărire a spațiilor verzi sau de către reprezentanții Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, cu participarea în condiții aleatorii a inspectorului de mediu din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului.

Actul de cercetare fitosanitară va conține informația privind:

- gestionarul terenurilor cu vegetație forestieră,

- amplasamentul terenului cu vegetație forestieră,

- suprafața terenului,

- starea arboretelor,

-tipul lucrărilor silvice,

- numărul de arbori și volumul masei lemnoase.

În procesul de evaluare a vegetației forestiere pentru autorizarea tăierilor conform pct. 8.1, beneficiarii autorizațiilor și instituțiile vizate vor asigura crearea grupurilor mixte comune pentru parcurgerea cu lucrări de evaluare a vegetației forestiere în vederea acoperirii unui volum mai mare de locații și întocmirea actelor necesare autorizării.

Se permite eliberarea autorizației pentru tăieri în fondul forestier și în vegetația forestieră din afara fondului forestier fără efectuarea procedurii de control de stat de către Inspectoratul pentru Protecția Mediului, prevăzută la art. 26 alin.(5) din Legea regnului vegetal nr. 239/2007, dar cu notificarea acestuia nu mai târziu de momentul eliberării autorizației.

Totodată, se reduce și termenul de examinare a cererii de eliberare a autorizației de la 20 la 10 zile, de la depunerea setului de acte.

În vederea neadmiterii încălcării legislației, sustragerii bunurilor în procesul de recoltare a masei lemnoase din fondul forestier și din afara fondului forestier, prin derogare de la prevederile Legii nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător, Inspectoratul pentru Protecția Mediului va efectua controale inopinate în mod aleatoriu asupra modului de exploatare a vegetației forestiere de către întreprinderile de stat și municipale care gestionează terenuri împădurite și sunt în proces de recoltare a masei lemnoase.

Diana
publicat de:
Diana Severin
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media