Ședința Parlamentului: Proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural, propus spre examinare

16 martie 2023, 09:52 Politică 179
Parlamentul Republicii Moldova.  Sursa: Replica Media

Parlamentul urmează să examineze proiectul de lege cu privire la subvenționarea în agricultură și mediul rural. Raportul la inițiativa legislativă, elaborată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, a fost aprobat, la 15 martie, de membrii Comisiei parlamentare de profil, potrivit Direcției comunicare și relații publice a Parlamentului.

Documentul stabilește principiile politicii statului de subvenționare în agricultură și mediul rural; atribuțiile autorităților administrației publice în domeniul subvenționării în agricultură și mediul rural; formele și condițiile generale de subvenționare; particularitățile procedurii de examinare a cererilor de subvenționare. Măsurile și condițiile de subvenționare vor fi stabilite de către Guvern. De subvenționare vor putea beneficia fermierii, persoanele fizice sau juridice care desfășoară activitate în mediul rural sau în agricultură, altele decât fermierii, unitățile administrativ-teritoriale, grupurile de acțiune locală, organizațiile din domeniul cercetării și inovării, precum și instituțiile de învățământ cu profil agroindustrial.

Principala sursă de finanțare va fi Fondul național pentru dezvoltarea agriculturii și mediului rural, valoarea căruia, pentru anul în curs, constituie 1,5 miliarde de lei. Proiectul stabilește că mijloacele din Fondul național vor fi repartizate prin forme de plăți precum plata în avans, post-investiție, investiții directe, complementare și investiții prin etape, care reprezintă o formă nouă de plată. Formele de subvenționare au fost elaborate ținând cont de bunele practici ale Uniunii Europene în corelare cu Politica Agricolă Comună. Conform proiectului, autoritatea responsabilă de gestionarea și controlul mijloacelor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, precum și a celor provenite de la partenerii de dezvoltare va fi Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură.

Potrivit notei informative, noua lege va spori competitivitatea sectorului agroindustrial, va asigura gestionarea rațională a resurselor naturale și dezvoltarea socio-economică a zonelor rurale.

Alina
publicat de:
Alina Baran
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media