ANRE atenționează S.A. „Apă-Canal Chișinău” să nu depășească cadrul normativ: „Orice inacțiune sau acțiune contrară legislației în vigoare din partea operatorului va fi calificată corespunzător”

8 noiembrie 2022, 13:45 Economie 160
ANRE.  Sursa: anre.md

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a organizat, la 7 noiembrie, o ședință de lucru cu reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chișinău”, în contextul în care întrepridnerea a solicitat avizarea noilor tarife pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare. În acest sens, Agenția „și-a exprimat disponibilitatea examinării oportunității de a eșalona pentru o anumită perioadă, devierile tarifare pozitive ale Apă-Canal Chișinău formate până în anul curent” și precizează că „orice inacțiune sau acțiune contrară legislației în vigoare din partea S.A. „Apă-Canal Chișinău” va fi calificată corespunzător”.

Potrivit comunicatului emis de ANRE, în cadrul ședinței operatorul a invocat situația critică în care se află la etapa actuală, în special cauzată de creșterea prețurilor la energia electrică consumată și a reiterat necesitatea majorării tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare pentru anul 2022 până la 23,65 lei/m3 sau cu 10,04 lei/m3 (+73,8 %) mai mult comparativ cu cele în vigoare.

La acest subiect, Agenția menționează că, în conformitate cu legislația în vigoare, tarifele se calculează pentru un an calendaristic, în cazul dat 2022, iar impactul sumar al creșterii prețurilor la energia electrică din 14 octombrie și, ulterior, din 4 noiembrie curent asupra tarifelor pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare constituie 0,65 lei/m3 și nicicum nu 10,04 lei/m3, așa cum este solicitat de către operator.

Mai mult decât atât, ANRE notează, că S.A. „Apă-Canal Chișinău” în perioada anilor 2019-2021 nu a înaintat nicio solicitare de ajustare a tarifelor pentru furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare, conform prevederilor legale, în condițiile diminuării prețurilor la energia electrică în acea perioadă, fapt care a condus la formarea unor devieri tarifare pozitive (excedent de venituri) în mărime de 377 mil. lei, iar includerea devierilor date în tarifele la apă și canalizare ar genera chiar diminuarea acestora.

De menționat că, Metodologia tarifară oferă posibilitatea acoperirii tuturor cheltuielilor operaționale suportate de operator, inclusiv modificarea acestora în cursul anului de reglementare, prin ajustarea tarifelor la serviciile furnizate, la solicitarea titularului de licență.

Un alt aspect important ce ține de gestionarea eficientă a activității S.A. „Apă-Canal Chișinău” vizează consumul tehnologic și pierderile din sistemul public de alimentare cu apă. Or, la acest capitol, pierderile efective suportate de către operator în anul de gestiune depășesc cu mult limitele normative stabilite de cadrul de reglementare. Valoarea excedentului nu este acceptată de către Agenție în scop tarifar, fiind suportată direct de către întreprindere.Totodată, în ultima perioadă de timp, Agenția a inițiat un șir de acțiuni, menite să sporească sustenabilitatea activității tuturor operatorilor din domeniul aprovizionării cu apă și de canalizare, inclusiv în cadrul ședinței au fost înaintate mai multe propuneri constructive în vederea deblocării situației create la S.A. „Apă-Canal Chișinău”.

Astfel, încă la începutul lunii iulie curent a fost inițiată elaborarea modificării Metodologiei de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate, care se află la etapa finală de consultări și urmează a fi aprobată până la finele anului curent.

„Pentru a nu expune riscului capacitatea de plată a S.A. „Apă-Canal Chișinău”, Agenția și-a exprimat disponibilitatea examinării oportunității de a eșalona pentru o anumită perioadă, devierile tarifare pozitive formate până în anul curent. Agenția a reiterat poziția privind necesitatea sporirii eficientei S.A. „Apă-Canal Chișinău” prin intensificarea acțiunilor de diminuare a pierderilor înregistrate în sistemul public de alimentare cu apă, dar și de îmbunătățire a managementului în administrarea financiară a întreprinderii. (...) Totodată, în vederea excluderii speculațiilor privind eventuale sistări ale serviciului de furnizare cu apă potabilă pentru locuitorii municipiului Chișinău, Agenția precizează că orice inacțiune sau acțiune contrară legislației în vigoare din partea S.A. „Apă-Canal Chișinău” va fi calificată corespunzător”, se arată în comunicat.

ANRE reiterează deschiderea deplină pentru acordarea asistenței posibile operatorului și atenționează, că S.A. „Apă-Canal Chișinău” are obligația de prestare fiabilă și continuă consumatorilor a serviciului public de alimentare cu apă și canalizare în condiții de siguranță și cu utilizarea eficientă a obiectivelor tehnico-edilitare.

La 4 noiembrie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu un comunicat în care și-a exprimat dezaprobarea față de modul „agresiv și sfidător” în care reprezentantul Agenției a fost întrerupt de primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul rundei de întrebări și răspunsuri în ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) și a subliniat că o astfel de abordare „în mod cert, nu va contribui la o soluționare constructivă a problemelor din sector.”

Amintim că în cadrul ședinței CMC din 3 noiembrie reprezentantul ANRE, Alexandru Mija, fiind audiat de consilierii municipali, a declarat că „conform examinării preliminare a calculelor, implicit cu includerea noilor prețuri la energia electrică, nu există premise de majorare în anul curent.”

În timpul rundei de întrebări și răspunsuri, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a intervenit și a ținut un discurs de la tribună în care a acuzat ANRE că ar face jocul PAS-ului și că argumentele aduse de Alexandru Mija sunt „brașoave”, iar indicația PAS este ca ANRE „să nu miște un deget” și astfel „Apă-Canal Chișinău” să fie preluată de guvernare prin „atac raider.”

Fracțiunea PAS din CMC a venit cu o reacție la acuzațiile aduse de Ion Ceban pe marginea subiectului Apă-Canal Chișinău în care îi sugerează edilului capitalei „să se țină în mâini și să demonstreze că poate duce un dialog argumentat și constructiv” și precizează că „situația în care a ajuns Apă-Canal Chișinău se datorează exclusiv primarului Ion Ceban și șefilor interimari incompetenți, numiți tot de el.”

Alina
publicat de:
Alina Baran
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media