Peste 8.000 de locuri bugetare: Rezultatele sesiunii de bază a admiterii în învățământul superior din Republica Moldova pentru anul de studii 2022-2023

12 august 2022, 20:20 Educație 91
tineri.  Sursa: Replica Media

La 8 august 2022, instituțiile de învățământul superior din republică au anunțat rezultatele sesiunii de bază a admiterii la studii superioare de licență și master, pentru anul de studii 2022 - 2023. În acest an, comanda de stat prevede 8732 de locuri bugetare în total, dintre care, la studii superioare de licență este organizat concursul de admitere la 5307 de locuri bugetare, iar la studii superioare de masterpentru 2864 de locuri bugetare, pentru studii de rezidențiat și secundariat clinic – 455 de locuri bugetare și 106 de locuri bugetare sunt oferite cetățenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internaționale în domeniul educației.

Locurile la contract cu taxă de studii sunt stabilite de fiecare universitate în parte, în dependență de capacitatea de înmatriculare.

La prima etapă a sesiunii de admitere 2022, au fost înmatriculați în total la licență și master 14516 studenți: 10883 de studenți la licență și 3476 – la master; la ciclul I licență, au fost ocupate circa 80% din numărul de locuri planificate și la ciclul II master, au fost ocupate circa 88% din locurile bugetare oferite.

Și în această sesiune de admitere, cele mai solicitate specialități rămân a fi Dreptul (circa 12% din numărul total de studenți înmatriculați), Științe economice (circa 20%), Medicină, Stomatologie și Farmacie (9,7%), TIC (circa 11%), Inginerie si tehnologii de fabricare (9,2%).

De menționat că pentru noul an de studii au fost propuse câteva specialități noi din domeniul Artelor, considerate a fi „profesiile viitorului” Producție multimedia, Designul jocurilor, Animație, care au fost foarte solicitate de către candidați, fiind completate atât locurile la buget, cât și cele cu taxă. Astfel, din totalul locurilor ocupate la cele 20 de specialități din domeniul Arte (circa 500), pentru aceste 3 specialități noi au optat 232 de studenți (46,4%).

Pentru turul II al admiterii 2022, instituțiile de învățământ superior continuă înmatricularea la ambele cicluri de studii, oferind 1269 de locuri bugetare la licență și 414 locuri bugetare la master, pentru mai multe domenii, inclusiv: Științe ale educației, Administrație publică, Științe chimice, biologice, fizice, agricole, ale mediului, Inginerie, Servicii ale securității etc.

Astfel, pentru anul de studii 2022-2023, Universitatea de Stat din Moldova oferă 1847 de locuri finanțate de la bugetul de stat (979 la licență și 868 la master), dintre care 200 de locuri sunt planificate la programele de studii superioare de master pentru personalul din cadrul serviciului public. Pentru turul II al admiterii, USM continuă înmatricularea la locurile bugetare și cu taxă rămase la Științe ale educației, Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Arhitectura peisajeră, Silvicultură.

În sesiunea curentă, Universitatea Tehnică a Moldovei și-a extins aria domeniilor și programelor de studii, oferind 2354 locuri bugetare la licență și master. Pe lângă cele circa 60 de specialități din domeniul tehnologiilor informaționale, ingineriei, arhitecturii, tehnologiilor de fabricație, existente până acum, UTM și-a completat oferta educațională cu specialități noi din domeniile medicinei veterinare, științelor agricole, silviculturii, serviciilor hoteliere, turismului și agrementului. Pentru turul II al admiterii, UTM oferă locuri bugetare și cu taxă la Inginerie și management pe ramuri, Inginerie și managementul calității, Biotehnologii, Ingineria sistemelor electromecanice, Ingineria transportului auto, Științe agricole, Medicină veterinară etc.

Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” a oferit candidaților la studii 1112 locuri bugetare la licență și master, completând oferta educațională cu specialități noi: Matematică, TIC, Fizică, Biologie, Ecologie etc. Pentru turul II al admiterii, Universitatea Pedagogică oferă locuri bugetare la Pedagogie preșcolară, Educație civică, Psihopedagogie specială, Chimie, Biologie, Matematică, Fizică, Informatică, Limba și literatura română etc.

La Academia de Studii Economice din Moldova au fost oferite 488 de locuri bugetare în limbile de instruire română, rusă, engleză sau franceză. ASEM continuă admiterea la locurile rămase la buget și cu taxă la Asistență socială, Tehnologia și managementul alimentației publice, TIC, Econometrie și statistică economică etc.

La fel, continuă procesul de admitere la universitățile regionale: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Universitatea de Stat „B.P. Hașdeu” din Cahul, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia. La turul II al admiterii sunt așteptați viitorii studenți la diverse domenii: Științe ale educației, Inginerie și management pe ramuri, Tehnologii de fabricare și prelucrare, Științe sociale etc.

Menționăm că locurile cu finanțare de la bugetul de stat pentru străini, în anul de studii 2022-2023, au fost oferite cetățenilor statelor cu care Republica Moldova are semnate tratate internaționale în domeniul educației, prioritate acordându-li-se cetățenilor din Ucraina. Cetățenii din Ucraina care au promovat concursul de admitere pe locurile la contract, vor achita taxa de studii în mărimea stabilită pentru cetățenii Republicii Moldova.

Alina
publicat de:
Alina Frunza
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media