Transportatorii moldoveni blocați în Rusia și Belarus au coridor verde să se întoarcă acasă, fără autorizații suplimentare

27 februarie 2022, 15:15 Societate 146
Sediul ANTA.  Sursa: Agenția Națională Transport Auto

În condițiile acutizării grave a situației de securitate pe teritoriul Ucrainei, Agenția Națională Transport Auto recomandă operatorilor de transport să abordeze organizarea curselor cu ocolirea teritoriului Ucrainei. În acest sens, în rezultatul negocierilor purtate cu autoritățile competente mai multor state străine au fost identificate 2 coridoare verzi pentru tranzitarea unităților de transport blocate pe teritoriul Federației Ruse și Republicii Belarus, în scopul întoarcerii acestora în Republica Moldova.

Astfel, transportatorii pot opta pentru opțiunea de tranzit în direcția statelor Georgia - Republica Turcia - Republica Bulgaria - România.

În rezultatul negocierilor purtate cu autoritățile competente ale Georgiei a fost permisă operatorilor de transport moldoveni tranzitarea teritoriului fără autorizații pentru efectuarea transportului de mărfuri. Totodată, în conformitate cu prevederile Acordurilor bilaterale interguvernamentale și Protocoalelor ședințelor Comisiilor Mixte în domeniu, tranzitul prin teritoriile Turciei, Bulgariei și României este liberalizat.

De asemenea, operatorii de transport pot utiliza coridorul de tranzit în direcția statelor Republica Polonă – Republica Slovacă – Ungaria - România. În acest context este menționat că a fost permisă operatorilor de transport moldoveni tranzitarea teritoriului Republicii Slovace fără autorizații pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri, iar autoritățile de control slovace au fost informate despre derogarea respectivă.

Pentru a beneficia de permisiunea acordată de către părțile polonă și ungară, au fost stabilite următoarele condiții:

  • pentru tranzitarea teritoriului Republicii Polone, este permisă operatorilor de transport moldoveni prezentarea de către șofer a autorizațiilor eliberate de către Agenție în format de document scanat, fără obligațiunea deținerii autorizației pe suport de hârtie. Operatorii de transport pot solicita autorizațiile la ghișeul unic ANTA, care pot fi scanate și remise șoferului pentru a fi prezentate autorităților de control polone.

  • pentru tranzitarea teritoriului Ungariei fără autorizații și fără înregistrare electronică în sistemul BIREG a unităților de transport blocate în perioada 20-25 februarie, operatorii de transport urmează să transmită informația privind numerele de înmatriculare a unităților de transport care vor efectua cursele în tranzit, cu anexarea documentelor confirmative, la adresa electronică: [email protected]. Derogarea respectivă este valabilă până la data de 04 martie 2022, iar traversarea teritoriului Ungariei se va efectua prin punctele de trecere a frontierei Tornyosnemety și Satoraljaujhely, cu prezentarea organelor de control a documentelor confirmative necesare (scrisoarea de trăsură CMR sau alte formulare de călătorie).

La prezentarea cererii pentru obținerea autorizației pentru transportul rutier de mărfuri în tranzit pe teritoriul Poloniei, este necesară prezentarea documentelor confirmative și informației menționate mai sus, pentru a beneficia de permisiunea de tranzit acordată de către partea ungară.

Luând în considerație cele expuse, recomandăm operatorilor de transport utilizarea coridoarelor de tranzit disponibile, cu respectarea condițiilor speciale anunțate de fiecare stat în parte.

Pentru informații suplimentare și asistență, puteți apela la următoarele date de contact:
tel.: 0 (22) 220657; 069526562
email: [email protected]

Diana
publicat de:
Diana Severin
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media