DOC/ Un candidat la funcția de șef al PCCOCS cere excluderea lui Iulian Groza din comisia de preselecție și suspendarea concursului până la constituirea unei noi comisii

26 ianuarie 2023, 15:42 Justiție 379
Eugen Rurac, Iulian Groza.  Sursa: capturi video/colaj

Unul dintre pretendenții la funcția de șef al procuraturii pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PCCOCS), Eugeniu Rurac, cere anularea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) privind constituirea comisiei de preselecție pentru concursul de selectare a unui conducător al procuraturii specializate. Rurac a argumentat că unul dintre membrii comisiei de selecție, și anume directorul Executiv al Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Iulian Groza, care a fost propus CSP-ului de către Președintele Republicii Moldova, nu ar întruni condițiile legale privind modul de organizare și desfășurare a concursului public.

De asemenea, candidatul a cerut suspendarea concursului până la numirea unei noi comisii de selecție.

Eugeniu Rurac a expediat o cerere prealabilă în acest sens în adresa Consiliului Superior al Procurorilor, cu data de 24 ianuarie 2023, în care a argumentat că o analiză „detaliată” a listei membrilor comisiei menționate, arată că unul din membri a fost numit în comisia de preselecție e Procurorului-șef al PCCOCS contrar prevederilor legale privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția procuror șef al procuraturii specializate .

Mai exact, potrivit lui Rurac, Iulian Groza nu are avea experiența necesară pentru a participa la selecția candidaților la șefia procuraturii specializate.

„Experiența indicată de acesta, nu îi va permite să aprecieze obiectiv calitățile candidatului la funcția de procuror-șef al PCCOCS, ceia ce va pune la dubii rezonabile percepția acestuia dea surclasa/subclasa unul sau alt candidat care este înscris în concurs, iar aceasta va vicia punctajul pus de acesta și rezultatele în ansamblu apreciate de comisie, adică va duce inevitabil la contestarea rezultatelor și procese judiciare privind anularea acestui concurs din motivele expuse.

În această ordine de idei, pentru a desfășura concursul într -o albie democratică cursului European luat de RM, pentru a fi obiectivi și a preveni anularea concursului din motivele evidențiate, ținând cont că din aceste informații rezultă clar că domnul Iulian Groza nu deține nici experiența necesară, nici condițiile impuse de actele normative pentru a face parte din comisia de selectare a candidatului la funcția de procuror-șef al PCCOCS, iar acest fapt duce la nulitatea Hotărârii CSP prin care acesta a fost desemnat membru al comisie respective, consider oportun anularea acesteia și suspendarea concursului”, a scris Rurac, care în prezent ocupă funcția de șef al Direcției Urmărire penală din cadrul CNA.

Prin urmare, candidatul a cerut anularea Hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor din 16 ianuarie 2023 privind constituirea comisiei de selectare a candidatului la funcția de procuror-șef al PCCOCS și excluderea din acesUnul dintre pretendenții la funcția de șef al procuraturii pentru Combaterea Corupției și a Criminalității Organizate (PCCOCS), Eugeniu Rurac, cere anularea hotărârii Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) privind constituirea comisiei de preselecție pentru concursul de selectare a unui conducător al procuraturii specializate. Rurac a argumentat că unul dintre membrii comisiei de selecție, și anume directorul Executiv al Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Iulian Groza, care a fost propus CSP-ului de către Președintele Republicii Moldova, nu ar întruni condițiile legale privind modul de organizare și desfășurare a concursului public.

De asemenea, candidatul a cerut suspendarea concursului până la numirea unei noi comisii de selecție.

Solicitat de Replica Media, Iulian Groza a declarat că va reveni cu un răspuns.


Totodată, menționăm că Iulian Groza a anunțat astăzi, mai devreme, că a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) privind „încercări din partea unor persoane interstate” de a exercita intimidări și presiuni asupra sa și a spus că „acest concurs trebuie anulat”.

Comisia specială de preselecție a candidaților la funcția de procuror-șef al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, în cadrul concursului inițiat la data de 10 noiembrie 2022, a fost constituită de membrii CSP la 16 ianuarie 2023, în următoarea componență:

- Iulian Groza, propus de Președintele Republicii Moldova;

- Tudor Osoianu, propus de Ministerul Justiției;

- Ion Guceac, propus de Consiliul Superior al Procurorilor;

- Boris Poiată, propus de Consiliul Superior al Procurorilor;

- Roman Eremciuc, propus de Consiliul Superior al Procurorilor.

La etapa de depunere a dosarelor au fost întregistrați trei candidați:

- Andrei Mațco;

- Eugeniu Rurac;

- Sergiu Russu.

Procedurile ce țin de modul de organizare și desfășurare a concursului sunt normate atât prin Legea nr.3/2016 cu privire la Procuratură (articolul 251), cât și prin Regulamentul privind modul de organizare și desfășurare a concursului public privind selectarea candidatului la funcția de procuror-șef al procuraturii specializate (Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale.

Anastasia
publicat de:
Anastasia Harea
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media