Raportul Consiliului Audiovizualului pentru anul 2021 a fost transmis, spre examinare, comisiei parlamentare de profil

7 martie 2022, 17:11 Politică 78
Consiliul Audioviziualului (CA).  Sursa: jurnal.md

Consiliul Audiovizualului (CA) a prezentat Comisiei cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media RAPORTUL său de activitate pentru anul 2021. În raport sunt reflectate acțiunile CA ce se referă la activitatea de licențiere și autorizare, gradul de respectare a principiilor de comunicare audiovizuală, supraveghere și control, activitatea de reglementare, comunicare și relații externe, etc.


Potrivit unui comunicat publicat de Parlament, în anul 2021 Consiliul Audiovizualului s-a convocat în 43 de ședințe publice în cadrul cărora au fost adoptate 254 de decizii. Cu privire la deciziile Consiliul Audiovizualului ce se referă la activitatea de licențiere și autorizare, în anul 2021 CA a eliberat, la cererea solicitanților, 41 de licențe de emisie, alte 24 de licențe au fost declarate nevalabile.

În aceeași perioadă, au fost eliberate, ca urmare a solicitărilor, patru autorizații de retransmisiune, pentru primul termen de activitate. Același număr de autorizații de retransmisiune au fost retrase, iar altele patru au fost declarate nevalabile, la solicitarea distribuitorilor de servicii media.

Totodată, în 2021 au fost create 12 instituții media audiovizuale noi, dintre care și un post de radio.

Pe dimensiunea respectării principiilor de comunicare audiovizuală, control și supraveghere, în perioada de referință, Consiliul Audiovizualului a supus monitorizărilor, în total, 39 de furnizori de servicii media, dintre care 31 de posturi de televiziune și 8 furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră.

Ca urmare a nerespectării prevederilor legale, Consiliul a sancționat 26 de furnizori media fiind aplicate 85 de sancțiuni( 28 de avertizări publice și 57 de amenzi).

La capitolul activitatea de reglementare, Consiliul Audiovizualului, în decursul anului 2021, a adoptat șapte decizii cu caracter normativ, printre care decizia privind aprobarea pașapoartelor tehnice ale actelor permisive: licențe de emisie și autorizații de retransmisiune; decizia privind recomandările de mediatizare a pandemiei de COVID-19; decizia cu privire la timpul de emisie gratuit acordat concurenților electorali în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor de către furnizorii naționali de servicii media audiovizuale; etc.

Totodată, în raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului sunt reflectate informațiile cu privire la comunicarea și relaționarea instituției cu publicul, cooperarea cu autoritățile publice și societatea civilă, dar și cooperarea internațională, fiind detaliate acțiunile întreprinse în acest scop.

Un capitol aparte în cadrul raportului este dedicat resurselor umane. Astfel, statul de personal al Consiliului Audiovizualului constituie 64 de unități, dintre care numărul efectiv de personal angajat, la 31 decembrie 2021, constituia 39 de persoane.

Raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului conține și informația cu privire la activitatea economico-financiară a instituției. Bugetul aprobat al CA pentru 2021 a fost în mărime de 11001,6 mii lei, inclusiv 10851,6mii lei din resursele generale și 150,0 mii lei din veniturile colectate. Ulterior acesta a fost diminuat cu 1555,0 mii lei.

Concluziile prezentate în raportul de activitate al Consiliului Audiovizualului denotă existența unor dificultăți în unele domenii de monitorizare, în special în domeniul asigurării informării corecte a populației.

În aceeași ordine de idei, sunt menționate dificultăți privind aplicarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, fiind necesară modificarea și completarea acestuia cu norme care să îmbunătățească cadrul legal existent.

Misiunea Consiliul Audiovizualului este de a contribui la dezvoltarea serviciilor media audiovizuale în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de Codul serviciilor media audiovizuale, cu normele, standardele și cele mai bune practici internaționale în domeniu.

Raportul de activitate al Consiliul Audiovizualului pentru anul 2021 urmează să fie supus audierii în cadrul ședinței în plen a Parlamentului.

Diana
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media