Uniunea Europeană alocă 1 miliard de euro pentru refacerea și gestionarea durabilă a pădurilor din întreaga lume

3 noiembrie 2021, 11:57 Mediu 125
Păduri.  Sursa: https://www.scienceintheclassroom.org/

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a anunțat în cadrul celei de-a 26-a Conferințe a părților la schimbările climatice (COP26) de la Glasgow, alocarea unui miliard de euro reprezentând contribuția Uniunii Europene la angajamentul de finanțare a pădurilor la nivel mondial, potrivit unui comunicat emis de CE.

Pachetul de sprijin va ajuta țările partenere să protejeze, să refacă și să gestioneze în mod durabil pădurile din întreaga lume și să respecte Acordul de la Paris.

Pădurile sunt plămânii verzi ai Pământului. Trebuie să le protejăm și să le refacem. Anunț cu plăcere că ne angajăm să alocăm 1 miliard de euro pentru protejarea pădurilor lumii. Acesta este un semn clar al angajamentului UE de a fi liderul schimbării globale pentru protecția planetei noastre, în concordanță cu Pactul Verde al UE”, a declarat președintele Ursula von der Leyen.

„Contribuția UE promisă pentru a gestiona, reface și proteja în mod durabil pădurile va sprijini creșterea durabilă și locurile de muncă, atenuarea și adaptarea la climă, precum și conservarea biodiversității în țările noastre partenere. Uniunea Europeană va lucra în parteneriate cu guvernele, societatea civilă, popoarele indigene și actori privați, într-o abordare multilaterală, pentru a atinge Obiectivele de dezvoltare durabilă și pentru a pune oamenii și planeta pe primul loc. Accentul specific pe bazinul Congo este un mesaj oportun asupra importanței această zonă unică și ecosistemul său”, a menționat comisarul pentru parteneriate. internaționale, Jutta Urpilainen

Angajamentul reprezintă contribuția Comisiei Europene la angajamentul privind pădurile globale luat de comunitatea internațională în cadrul COP26. Ca urmare, UE va colabora cu țările partenere pentru a conserva, a reface și a asigura gestionarea durabilă a pădurilor într-un mod cuprinzător și integrat. Din cele 1 miliard de euro promise astăzi, 250 de milioane de euro vor fi alocate bazinului Congo, care acoperă opt țări (Camerun, Republica Centrafricană, Republica Democratică Congo, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Gabon, Burundi și Rwanda) pentru a proteja a doua cea mai mare regiune de păduri tropicale din lume, îmbunătățind în același timp mijloacele de trai ale populației.

Peste 1,6 miliarde de oameni din întreaga lume depind de păduri pentru hrană, medicamente și mijloace de trai. Pădurile conservă solul și susțin 80% din biodiversitatea mondială, iar cele mai mari bazine forestiere se află în afara teritoriului UE.

Deoarece produc oxigen și purifică aerul, pădurile sunt, de asemenea, esențiale pentru atenuarea schimbărilor climatice, deoarece absorb până la 30% din emisiile de gaze cu efect de seră. Ele sunt la fel de importante și pentru adaptarea la schimbările climatice. Emisiile de gaze cu efect de seră legate de defrișări reprezintă a doua cauză principală a schimbărilor climatice. Între 1990 și 2016, la nivel mondial s-a pierdut suprafața împădurită cu o rată echivalentă cu aproximativ 800 de terenuri de fotbal pe oră.

De la începutul anilor 1990, UE sprijină conservarea pădurilor, în special în Africa Centrală, prin intermediul programului emblematic al UE ECOFAC (Conservarea biodiversității și a ecosistemelor fragile din Africa Centrală). Acest sprijin continuu a contribuit la conservarea a aproximativ 16 milioane de hectare de păduri umede din bazinul Congo, promovând în același timp dezvoltarea durabilă și mijloacele de trai ale populației locale.

În cadrul Conferinței de la Glasgow privind schimbările climatice, Republica Moldova s-a alăturat Declarației liderilor privind pădurile și utilizarea terenurilor, susținută de mai mult de o sută de țări semnatare, în intenția de a opri defrișarea până în anul 2030.

Printre semnatarii Declarației se numără statele membre ale Uniunii Europene, Ucraina, Turcia, Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Federația Rusă și altele.

Prin această declarație, țările se angajează să promoveze dezvoltarea durabilă la scară globală, inclusiv gestionarea și utilizarea durabilă a pădurilor și să consolideze economiile locale. Împădurirea, totodată, este un obiectiv major al nostru pe termen mediu și lung, Republica Moldova considerând că această cooperare este importantă pentru atingerea obiectivelor internaționale legate de păduri.

Liderii mondiali au convenit implementarea și, la necesitate, reproiectarea politicilor și programelor agricole pentru a stimula agricultura durabilă, a promova securitatea alimentară și a aduce beneficii mediului.

Totodată, este reafirmat angajamentul internațional pentru a crește semnificativ finanțarea și investițiile dintr-o mare varietate de surse publice și private, îmbunătățind în același timp eficiența și accesibilitatea acestora pentru a permite gestionarea durabilă a suprafețelor împădurite, conservarea și restaurarea pădurilor și sprijinul pentru comunitățile locale.

La nivel național există un acord unanim că un program de împădurire ar aduce beneficii cetățenilor prin crearea locurilor de muncă în zona rurală, îmbunătățirea productivității agricole și diminuarea eroziunii solului, atenuarea impactului schimbărilor climatice la nivel local, purificarea aerului și protejarea apelor.

Diana
publicat de:
Diana Severin
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media