Guvernul a aprobat simplificarea procedurii de autorizare a lucrărilor silvotehnice, precum curățarea arborilor sau înlăturarea celor afectați

7 septembrie 2022, 11:31 Mediu 44
Defrișări ilegale în parcul Valea Morilor.  Sursa: Radu Marian/ Facebook

Procedura de autorizare a lucrărilor silvotehnice, precum curățarea arborilor sau înlăturarea celor afectați va fi simplificată. Mai multe modificări la acte normative ce vizează proprietarii de terenuri cu vegetație forestieră au fost aprobate, la 7 septembrie, de Executiv.

Până acum, gestionarii terenurilor acoperite cu vegetație forestieră întâmpinau dificultăți în procesul de gospodărire a spațiilor verzi din localitățile urbane și rurale. Aceștia erau obligați să obțină acte permisive pentru lucrări de curățare a spațiilor verzi, care sunt realizate anual.

Potrivit noului mecanism de autorizare, lucrările silvotehnice vor putea fi demarate în urma unei notificări depuse la Agenția de Mediu prin intermediul sistemelor electronice sau în mod fizic. Notificarea va conține informația cu referire la toate aspectele privind beneficiarul, necesitatea intervenției, locația, modul de intervenție. Respectiv, mecanismul simplificat oferă beneficiarilor posibilitatea de a opera prompt, însă, odată cu implementarea acestuia, va crește și responsabilitatea pe care o poartă beneficiarii.

Concomitent, procedura „Notificării” se va aplica în cazul lichidării avariilor sau reparațiilor urgente la rețelele inginerești; căderii arborilor pe edificii, pe liniile de transport al energiei electrice, echipamentele de semnalizare, de comunicații electronice și alte rețele inginerești; pe căile ferate, precum și în alte cazuri de pericol pentru securitatea circulației trenurilor; pe obiecte de infrastructură comunitară (drumuri publice, zone pietonale, zone destinate recreerii populației) și în cazurile când vegetația forestieră prezintă risc sporit pentru securitatea populației.

Procedura vizată va acorda subiecților implicați dreptul de a interveni legal în spațiile care necesită desfășurarea lucrărilor silvice de urgență, pentru a elimina factorii de risc ce țin de vegetația forestieră ce nu corespunde cerințelor și poate prezenta pericol pentru societate sau obiectivele de infrastructură. Totodată, Agenția de Mediu va avea dreptul de a efectua vizite de informare în teren, ceea ce până acum nu a fost reglementat legal.

O latură care se propune a fi remediată prin acest proiect de lege este clarificarea aspectului de apartenență a terenurilor împădurite, or, acum există o neclaritate privind situațiile în care este necesară autorizarea tăierilor pe terenurile proprietate privată. În context, proiectul stabilește expres tipurile terenurilor cu vegetație forestieră unde este necesară autorizația, în corespundere cu reglementările Codului silvic, care obligă deținătorii de terenuri împădurite să le gestioneze conform normelor silvice.

Anastasia
publicat de:
Anastasia Harea
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media