Peste 47 milioane de lei, tranferați pentru achitarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă

7 decembrie 2021, 22:05 Finanțe 89
Bancnote de 200 lei.  Sursa: www.moldova.org

Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că a fost finanţată prima tranşă a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă în valoare de 47.6 milioane de lei. Mijloacele financiare sunt destinate pentru aproximativ 20 de mii de beneficiari.

Potrivit CNAS, banii pot fi ridicați de la bănci, iar în cazul în care beneficiarul nu este deţinător de card bancar poate solicita banii din orice oficiu poştal, indiferent de locul de domiciliu.

Potrivit CNAS, indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se stabileşte în conformitate cu Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, nr. 289/2004 şi Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108/2005.

Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc, se calculează şi se plătesc de angajator pentru primele cinci zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă, însă nu mai mult de 15 zile cumulative pentru fiecare angajat pe parcursul unui an calendaristic, în cazul mai multor perioade de incapacitate temporară de muncă.

Indemnizaţiile, acordate din mijloacele angajatorului, se stabilesc de către angajator/angajatori în temeiul certificatului medical pe suport de hârtie, în original sau copie. La solicitarea angajatului, angajatorul căruia i se prezintă originalul certificatului prezintă o copie/copii cu menţiunea „copia corespunde originalului”, pentru a fi prezentat altor angajatori, unde activează persoana.

La indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă au dreptul asiguraţii cu domiciliul sau reşedinţa în Republica Moldova şi şomerii cu drept de la ajutor de şomaj”.

Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA sau de o maladie oncologică se stabileşte indiferent de durata stagiului de cotizare.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă plătite din mijloacele angajatorului se stabileşte în proporţie de 75% din salariul mediu al angajatului, determinat în modul stabilit de Guvern.

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă achitate din contul bugetului asigurărilor sociale de stat se stabileşte diferenţiat, în funcţie de durata stagiului total de cotizare, după cum urmează:
a) 60% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de până la 5 ani;
b) 70% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare cuprins între 5 şi 8 ani;
c) 90% din baza de calcul stabilită în cazul unui stagiu de cotizare de peste 8 ani;
d) cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, SIDA sau de maladie oncologică este de 100%.

Baza de calcul al indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă o constituie venitul mediu lunar asigurat realizat în ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate şi achitate contribuţii individuale de asigurări sociale.

Alina
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media