VIDEO/ Persoanele care vor achita prima de asigurare medicală obligatorie până la 31 martie 2023 vor plăti același preț ca în 2022: Precizările directorului CNAM

2 decembrie 2022, 12:54 Sănătate 775
Polița de asigurare medicală.  Sursa: IPN

Persoanele care vor procura prima de asigurare medicală obligatorie până la data de 31 martie 2023 vor achita prețul primei de asigurare ca și cel din 2022, adică 1.014 lei în cazul proprietarilor de terenuri cu destinaţie agricolă, 1.622 de lei pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul medicală și 2.028 de lei pentru fondatorii de întreprindere individuală. Suma de peste 12 mii de lei al primei va fi achitată în cazul în care persoanele nu vor respecta termenul legal. Precizările au fost făcute astăzi, 2 decembrie, de directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM), Ion Dodon, în cadrul unei conferințe de presă.

„Toate persoanele trebuie să achite prima de asigurare medicală obligatorie până la 31 martie 2023, excepție fac categoriile de persoane a căror primă de asigurare este acoperită de Guvern: persoanele cu dizabilități, pensionarii, copiii, elevii, studenții cu frecvență la zi, șomerii, persoanele care primesc ajutoare sociale, gravidele, lăuzele, etc”, a declarat Ion Dodon.

Directorul CNAM a precizat că suma fixă a prime de asigurare de 12.636 de lei a fost calculată în baza Legii din 1998 și va fi procurată de persoanele care se eschivează să achite prima de asigurare medicală obligatorie în termenul legal stabilit de legislație.

„Ținând că anul 2022-2023 care au lovit asupra buzunarului populației, am propus să menținem facilitățile menționate, cei care achită până la 31 martie să nu aibă de suferit. Există însă situații și anumite persoane care consideră că nu sunt obligate să achite prima de asigurare obligatorie, deși au posibilitatea, nu se încadrează în nicio categorie acoperită de Guvern, să zicem că practică o activitate de antreprenoriat la negru sau se ocupă cu alte activități care aduc un anumit venit, dar pe care nu-l declară. Aceste persoane au posibilitatea de a achita prima de asigurare obligatorie până la 31 martie 2023, cu facilități și anume în mărime de 2.028 lei, însă persoanele care nu vor respecta această obligație, având venituri și vor pretinde să achite prima de asigurare medicală obligatorie doar după ce vor avea nevoie de o intervenție medicală costisitoare, aceste persoane vor trebuie să achite prima fixă de peste 12 mii de lei. Prin declararea valorii corecte a primei de asigurare noi nu pretindem să obținem venituri suplimentare majore, dar pretindem să combatem fenomenul evaziunii de la plata primei de asigurare obligatorie de asistență medicală, a conchis Dodon.


Amintim că la 1 decembrie, Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a examinat proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (FAOAM) pentru anul 2023. Documentul prevede atât venituri, cât şi cheltuieli în jur de 14 miliarde 139 milioane de lei. În comparaţie cu suma aprobată pentru 2022, este prognozată majorarea veniturilor și a cheltuielilor cu 15,1%.

Conform proiectului, prima de asigurare medicală obligatorie în formă procentuală din salariu şi din alte recompense va fi păstrată la nivel de 9%.

Prima în sumă fixă va constitui 12.636 de lei, iar la achitarea acesteia în primele trei luni ale anului vor fi aplicate facilități.

Pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor este stabilită prima de AOAM în mărime de 1.622 de lei, în cazul în care nu fac parte concomitent din alte categorii de plătitori prevăzute în anexa nr. 2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală.

Prima de asigurare în mărime de 2.028 de lei este stabilită pentru fondatorii de întreprindere individuală, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii, persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal, alţi cetăţeni care nu sunt angajaţi şi nu sunt asiguraţi de Guvern, străinii titulari ai dreptului de ședere permanentă și beneficiarii de protecție internațională, străinii cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova.

Mediatorii, notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, experţii judiciari care activează în cadrul unui birou de expertiză judiciară, interpreţii, traducătorii şi administratorii autorizaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, neangajaţi, care au obţinut atestat, licenţă sau autorizaţie în modul stabilit de lege, persoanele neangajate care exercită independent profesia de medic de familie vor achita prima de asigurare de 4.056 de lei.


Partea preponderantă a FAOAM, în jur de 13 miliarde 930 de milioane de lei, urmează a fi acumulată în fondul pentru achitarea serviciilor medicale și farmaceutice. Această cifră este cu peste 1 miliard 832 de milioane sau cu 15,1% mai mare comparativ cu cea aprobată pentru 2022. Creşterea respectivă urmează să acopere cheltuielile necesare realizării Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală. De asemenea, proiectul Legii fondurilor AOAM pentru 2023 prevede acoperirea cheltuielilor pentru majorarea, începînd cu 1 octombrie 2022, a salariilor personalului din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, indexarea cheltuielilor instituțiilor medico-sanitare pentru medicamente și a cheltuielilor de regie la indicele prețului de consum prognozat pentru anul 2023.

Cea mai mare creştere, cu aproape 268 de milioane de lei sau cu 35,1% faţă de suma aprobată pentru anul curent, este planificată pentru Subprogramul „Servicii destinate compensării medicamentelor și dispozitivelor medicale”. Suma totală planificată pentru acestea va depăși 1 miliard 32 de milioane de lei. Acest fapt va permite extinderea listei medicamentelor și dispozitivelor medicale compensate.

Suma planificată pentru asistenţa medicală spitalicească va depăși 7 miliarde de lei, cu 775 de milioane sau cu 12,1% mai mult faţă de cea aprobată pentru anul 2022. Acest fapt va permite majorarea volumului de servicii acordate în cadrul programelor speciale (protezarea articulațiilor mari, tratament operator pentru cataractă, cardiochirurgie etc.), precum și procurarea unui număr mai mare de cazuri tratate acute, în chirurgie de o zi, cazuri cronice și servicii de reabilitare.

Pentru asistenţa medicală primară sunt planificate circa 2 miliarde 849 milioane de lei, cu aproape 465 de milioane, sau cu 19,5% mai mult faţă de bugetul aprobat pe anul 2022.

La nivelul asistenţei medicale specializate de ambulatoriu sunt prevăzute mijloace financiare în sumă de peste 1 miliard 241 milioane de lei, în creştere cu circa 241 de milioane sau cu 24,1%.
Din aceşti bani urmează a fi majorată finanţarea pentru alimentație și transport public de la/la domiciliu pentru tratamentul în condiții de ambulator a bolnavilor de tuberculoză, suplimentarea medicamentelor costisitoare în tratamentul chimioterapic în cadrul staționarului de zi a Institutului Oncologic și prestarea serviciilor de dializă refugiaților din Ucraina conform Acordului de parteneriat cu Organizația Internațională pentru Migrație.

Mijloacele financiare pentru asistenţa medicală urgentă prespitalicească sunt prevăzute în sumă de circa 1 miliard 138 de milioane de lei, cu 25 de milioane sau cu 2,3% mai mult faţă de suma aprobată pe anul 2022.

Suma pentru serviciile de înaltă performanţă va fi de circa 294 de milioane, în creştere cu peste 34 de milioane de lei sau cu 13,1% faţă de cea aprobată pe 2022.
Pentru subprogramul „Îngrijiri medicale comunitare şi la domiciliu” sunt prevăzute 113 milioane, cu o majorare de 13,4 milioane sau 13,5% faţă de suma aprobată pentru anul curent. Îngrijirile paliative urmează a fi finanţate cu peste 79,3 de milioane de lei, cu circa 10 milioane mai mult faţă de volumul aprobat pe anul 2022.

Pentru anul viitor, în fondul măsurilor de profilaxie au fost planificate 50 de milioane de lei, în cel de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale – 30 de milioane de lei, iar în fondul de rezervă – 10 milioane.

Alina
publicat de:
Alina Baran
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media