VIDEO/ Ședința Cabinetului de Miniștri s-a încheiat. Principalele proiecte de hotărâre, aprobate de Executiv

24 noiembrie 2021, 15:03 Politică 50
Guvernul RM.  Sursa: Replica Media

Cabinetul de Miniștri se-a întrunit, astăzi, 24 noiembrie, în ședință. Pe ordinea de zi au fost 23 de subiecte, între care și proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 7 octombrie 2021.

ACTUALIZARE: 15:07
Ședința Guvernului a început. Felicia Behtold, numită secretară de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale; Ion Dodon, numit director la CNAM; Adrian Ermurache, secretarul general adjunct al Guvernului, a fostb eliberat din funcție în baza cererii de demisie a acestuia.
ACTUALIZARE: 15:17
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1277/2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice, aprobat de Guvern. Detalii AICI.
ACTUALIZARE: 15:20
Proiectul de Hotărâre cu privire la alocarea mijloacelor financiare, aprobat de Cabinetul de Miniștri. Detalii AICI.
ACTUALIZARE: 15:21
Proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Lituania cu privire la conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere, semnat la 7 octombrie 2021, aprobat de Executiv.
ACTUALIZARE: 15:23
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea articolului 6 alineatul (5) din Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale, aprobat de Guvern.
ACTUALIZARE: 15:24
Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1003/2014 pentru aprobarea regulamentelor privind cerințele de etichetare energetică a unor produse cu impact energetic, aprobat de Cabinetul de Miniștri. Detalii AICI.
ACTUALIZARE: 15:26
Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1259/2006 privind aprobarea componenței părții guvernamentale în cadrul Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective, aprobat de Guvern.
ACTUALIZARE: 15:27
Proiectele de Hotărâre cu privire la schimbul unor terenuri, pentru modificarea Regulamentului privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019 și cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri, aprobate de Guvern.
ACTUALIZARE: 15:37
Proiectele de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.796/2016 cu privire la aprobarea componenței nominale a Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea și desfășurarea concursurilor comerciale și investiționale de privatizare a proprietății publice, aprobate de Executiv.
ACTUALIZARE: 15:40
Avizul la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, aprobat de Guvern. Detalii AICI.
ACTUALIZARE: 15:41
Avizul la proiectul de legepentru modificarea unor acte normative și proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică şi investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, aprobate de Guvern.
ACTUALIZARE: 15:46
Proiectele de Hotărâre privind inițierea negocierilor asupra proiectului Contractuluide finanțare dintre Republica Moldova și Banca Europeană de Investiții pentru realizarea proiectului „Moldova drumuri IV” și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia și cel cu privire la semnarea Acordului de Cooperare dintre Banca Europeană de Investiții, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Agenția pentru Eficiență Energetică și Unitatea consolidată pentru implementareași monitorizarea proiectelor în domeniul energeticii cu privire laasistența tehnică pentru elaborarea și implementarea proiectului „Eficiența Energetică în Republica Moldova”, aprobate de Guvern.
ACTUALIZARE: 15:52
Proiectul de Hotărâre pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație,aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2006, aprobat de Cabinetul de Miniștri.
ACTUALIZARE: 15:54
Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 3/2016 cu privire la Procuratură, aprobat de Guvern. Detalii AICI.
ACTUALIZARE: 15:56
Proiectul de Hotărâre cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, aprobat de Executiv.
ACTUALIZARE: 15:57
Avizul la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative (privind sistemul public de pensii), aprobat de Guvern.
ACTUALIZARE: 16:00
Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind modificarea Legii bugetuluide stat pentru anul 2021 nr. 258/2020, aprobat de Guvern.
ACTUALIZARE: 16:01
Proiectul de Hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind numirea în funcție pe bază de concurs aconducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice și a Contractului-tip demanagement al instituției”, aprobat de Executiv.
Alina
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media