Precizările Biroului Politici de Reintegrare privind „politizarea” de către Tiraspol a importului în R. Moldova a unor loturi de produse alimentare

13 ianuarie 2023, 15:21 Politică 128
Tiraspol, stânga Nistrului, transnistria.  Sursa: Replica Media

Biroul Politici de Reintegrare (BPR) a venit cu precizări în contextul „politizării exagerate de către Tiraspol a problemei importurilor pe teritoriul țării a unor loturi de produse alimentare, efectuate de către companiile din regiunea transnistreană”, subliniind că „pentru introducerea în Republica Moldova și plasarea pe piață a acestora trebuie să fie asigurată corespunderea cu cerințele legislației în vigoare și exigențele internaționale în domeniu, inclusiv la normele de sănătate, inofensivitate, calitate și de securitate alimentară.”

„Atunci când sunt depistate neconformități, abateri, constatări de prezență a unor infestări, neclarități cu privire la destinația reală a loturilor sau necorespunderi dintre loturile și garanțiile certificate, autoritățile naționale competente sunt în drept să dispună efectuarea controalelor/ expertizelor calificate, să întreprindă acțiunile necesare, să întocmească actele corespunzătoare și să aprobe decizii legal întemeiate, cu notificarea respectivă a autorităților competente ale țărilor exportatoare, de origine sau de destinație”, se arată în comunicatul BPR.

De asemenea, în cazul în care în urma controalelor de specialitate se constată circumstanțele menționate supra, inspectorii abilitați prin lege sunt împuterniciți să realizeze următoarele acțiuni:

1) rețin lotul de marfă pentru înlăturarea neconformităților, cu întocmirea actului de reținere şi remiterea acestuia organelor vamale;

2) iau decizia finală privind întocmirea actului de admitere sau de returnare, cu remiterea acestuia organelor vamale;

3) distrug lotul de marfă conform procedurii stabilite în legislația națională.

„Comunicarea pe aceste subiecte și coordonarea măsurilor/ pașilor ce se impun de a fi parcurși fac obiect al interacțiunii exclusive dintre autoritățile împuternicite prin lege și reprezentanții companiilor importatoare/exportatoare, fără intermedieri și intervenții din partea subiecților ce nu dispun de competențele/ împuternicirile necesare”, se mai arată în comunicat.

Alina
publicat de:
Alina Baran
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media