„Afirmațiile promovate activ în spațiul public poartă un caracter vădit tendențios, bazat pe analize superficiale și argumente eronate”: Precizările ANRE privind ultimele calcule prin care s-a ieftinit energia electrică

10 decembrie 2022, 09:51 Economie 243
energie electrică.  Sursa: Replica Media

„Afirmațiile promovate activ în spațiul public poartă un caracter vădit tendențios, bazat pe analize superficiale și argumente eronate” - declară reprezentanții Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, după ce în spațiul public au fost lansate mai multe speculații, pe care le califică drept tendențioase, privind calculele prețurilor reglementate de furnizare a energiei electrice furnizată de Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A „FEE Nord”, aprobate la 8 decembrie de către Consiliul de Administrație al ANRE.

Potrivit ANRE, prețurile reglementate la energia electrică au fost determinate și aprobate în strictă conformitate cu prevederile Metodologiei de calculare, aprobare şi aplicare a prețurilor reglementate pentru furnizarea energiei electrice de către furnizorul de ultimă opțiune şi furnizorul serviciului universal.

„Furnizorii reglementați Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A „FEE Nord” au prezentat solicitările de ajustare a prețurilor reglementate și calculele efectuate în conformitate cu exigențele Metodologiei tarifare și în termenul stabilit la punctul 1 din Dispoziția nr. 53 din 5.12.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, iar prețurile reglementate aprobate au fost determinate de către ANRE ținând cont de cheltuielile strict necesare a fi suportate de către furnizorii respectivi”, precizează ANRE.

Prețurile reglementate pentru furnizarea energiei electrice includ următoarele componente:

- costurile pentru energia electrică planificată a fi procurată de către furnizorii de la S.A. „Energocom”, ținând cont de cantitățile de energie electrică și prețurile la energia electrică ce se planifică a fi procurate, inclusiv de la producătorii autohtoni, de la MGRES și din România (a se vedea ponderea în diagrama nr. 1);

- cheltuielile de bază ale furnizorilor Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și S.A. „FEE Nord”, inclusiv rentabilitatea (prezentate în diagrama nr. 2);

- costurile pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice suportate de furnizorii respectivi, care se determină în funcție de cantitatea de energie electrică transportată și tariful pentru serviciul de transport al energiei electrice (diagrama nr. 2);

- costurile pentru prestarea serviciului de distribuție a energiei electrice suportate de furnizorii respectivi, care se determină în funcție de cantitatea de energie electrică distribuită și tariful mediu de distribuție a energiei electrice în anul 2022 (diagrama nr. 2);

- devierile tarifare justificate care s-au creat în perioada precedentă a anului 2022 (diagrama nr. 2).

Totodată, ANRE susține că pentru determinarea prețurilor reglementate, toate costurile enumerate mai sus, înregistrate de furnizorul universal la nivelul întregii perioade de reglementare (an calendaristic) se împart la cantitatea de energie electrică ce se planifică a fi furnizată consumatorilor finali.

„Prețurile reglementate se aprobă în baza prețului de achiziție mediu anual. Orice referire la prețurile curente în anumite perioade de timp nu sunt relevante și trebuie tratate doar ca parte a prețului mediu ponderat anual. Ca informare – structura actuală de achiziție a furnizorilor prevede un preț mediu pentru energia electrică de la mixul de surse prezentat în Diagrama 1 pentru luna decembrie este de 272 bani /kWh pentru Î.C.S. „Premier Energy” S.R.L. și 261 bani/kWh pentru S.A. „FEE Nord”, pe când prețul mediu ponderat anual de achiziție care stă la baza prețurilor reglementate aprobate la 8.12.2022 este de circa 175 bani/kWh”, mai adaugă Agenția.

Referitor la costurile suportate de furnizorii reglementați pentru procurarea energiei electrice de la MGRES, pe parcursul perioadei 4 decembrie – 8 decembrie 2022, este oportun de menționat că la determinarea costurilor pentru energia electrică procurată au fost luate în considerare acele cantități de energie electrică prezentate de furnizori conform contractelor încheiate, iar la sfârșitul lunii se va stabili cu exactitate care vor fi cantitățile de energie electrică procurate de la acest producător și în cazul în care ele vor fi mai mari/mici decât cele planificate, acestea vor fi luate în considerare la ulterioara ajustare a prețurilor.

Referitor la constatarea precum că „ANRE a majorat cu 33% ca să scadă cu 25%”, Agenția menționează că, majorarea prețurilor din 2 decembrie 2022 a fost condiționată de majorarea costurilor aferente prestării serviciului de distribuție a energiei electrice, dezechilibrele înregistrate de către furnizori pe parcursul lunii iunie, ajustarea indicelui prețurilor de consum, iar prețurile aprobate la 8 decembrie 2022 fiind reduse datorită faptului micșorării prețului de procurare a energiei electrice începând cu 4 decembrie.

Amintim că, la 8 decembrie, ANRE a aprobat tarife mai mici la energia electrică. Deși ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a declarat că tariful la energie ar putea să scadă cu aproximativ 25%, ambele companii au solicitat ieftiniri mai mici, pe care Agenția le-a adoptat.

Potrivit noilor tarife, consumatorii „Premier Energy” S.R.L. vor achita 4,62 lei/kWh, cu circa 1 leu și 29 de bani mai puțin, iar consumatorii Societății „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (FEE Nord) vor achita 4,65 lei/ kWh, adică cu 95 de bani mai puțin.

Alina
publicat de:
Alina Frunza
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media