Dumitru Pîntea: Au fost alocate circa 5 milioane dolari pentru a ajuta întreprinderile să exporte

15 septembrie 2023, 10:25 Economie 298
Dumitru Pintea, director ODA.  Sursa: oda.md

Recent, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării în colaborare cu Banca Mondială a anunțat un nou mecanism de susținere pentru IMM-urile din Republica Moldova, și anume, granturi în valoare de până la 600 mii de lei. Puteți să ne oferiți mai multe detalii despre acest suport financiar?


Dumitru Pîntea: Accesul la finanțare reprezintă cel mai mare impediment în calea dezvoltării mediului de afaceri de la noi din țară, declarat de antreprenori, în special, de reprezentanții întreprinderilor micro, mici şi mijlociii (IMMM). Reprezentanții businessului mic și mijlociu, care au nevoie de surse financiare pentru dezvoltare sau investiții capitale, nu le pot obţine din lipsă de experienţă sau din insuficienţă de gaj. Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, prin intermediul ODA, a implementat în ultimii ani mai multe proiecte prin care sprijină financiar companiile moldovenești ca acestea să se dezvolte. Și acum venim cu un nou program de susținere financiară pentru întreprinderile moldovenești, în cadrul căruia peste 200 de companii vor beneficia de finanțare nerambursabilă. Granturile vor fi oferite în cadrul Proiectului privind Competitivitatea Întreprinderilor Micro, Mici și Mijlocii, implementat de ODA și UIPAC (Unitatea de Implementare a Proiectului Ameliorarea Competitivității), finanțat de Banca Mondială. Prin Mecanismul de cofinanțare pentru îmbunătățirea competitivității la export, implementat de ODA, urmează a fi acordat suport financiar nerambursabil pentru acoperirea a 50% din costul serviciilor și echipamentelor, dar nu mai mult de 600 de mii lei per beneficiar.


Atunci când spuneți finanțarea de 50% din costul serviciilor și echipamentelor, dar nu mai mult de 600 de mii lei per beneficiar, aveți în vedere faptul că și antreprenorul trebuie să vină cu o contribuție similară valorii grantului?

Dumitru Pîntea: Exact, dacă întreprinderea solicită un grant în valoare de 600 de mii de lei, aceasta va trebui să investească cel puțin aceeași sumă. Din experiența anterioară, am observat că, de multe ori, valoarea proiectului investițional sau de consultanță este mai mare decât finanțarea din partea ODA. Iar această contribuție proprie demonstrează intenția serioasă a companiei de a se extinde.

Banii sunt oferiți pentru procurare de echipament ?

Dumitru Pîntea: Nu doar. Grantul de co-finantare este destinat pentru acoperirea cheltuielilor pentru servicii de dezvoltare a afacerii, investiții în echipamente de producere fiind complementare serviciilor, și nu pot depăși ponderea maxima de 45% din suma grantului. Adică, dacă să dau un exemplu: valoarea grantului este de 600 de mii lei, pentru procurarea echipamentelor va fi cheltuită suma nu mai mare de 270 de mii lei, restul sumei de 330 va fi investită în servicii de îmbunătățire a afacerii. Cam așa funcționează Mecanismul de cofinanțare.

Ce tip de servicii vor fi finanțate?

Printre serviciile eligibile se numără tot ce poate contribui la creșterea competitivității întreprinderilor la export. Ca să dau doar câteva exemple:

Dezvoltarea imaginii corporative sau de produs, inclusiv design de brandbook: ambalaj, etichetă; dezvoltare site/pagină web, magazin on-line; spoturi video; înregistrarea drepturilor de proprietate intelectuală; studii de piață şi strategiilor de promovare a produselor; sisteme informaționale computerizare financiare, de management sau de producere; implementarea standardelor pe produse și servicii, reorganizarea proceselor de producere stabilirea procesului logistic și pregătirea documentelor de export. Și lista poate continua.


Cine poate aplica pentru cofinanțare?

Dumitru Pîntea: De susţinerea proiectului pot beneficia companiile care au efectuat operațiuni de export sau intenționează să exporte pentru prima dată, au o istorie de activitate de minimum doi ani, numărul mediu de angajați constituie nu mai mult de 250, iar veniturile din vânzări sau active anuale nu sunt mai mari de 100 milioane de lei. O condiție obligatorie este ca întreprinderea să fie privată şi înregistrată în R. Moldova.


Granturile sunt destinate pentru susținerea întreprinderilor dintr-un anumit sector?

Pentru cofinanțare pot aplica întreprinderile exportatoare sau situate pe lanțul valoric orientat la export din șapte sectoare prioritare: industria alimentară și agricultura; fabricarea produselor textile; fabricarea articolelor de îmbrăcăminte și fabricarea încălțămintei; informații și comunicații; servicii administrative și activități de servicii suport; echipamente electrice; fabricarea de mașini și echipamente; biomedicina, biofarmaceutică, bioinformatica și alte. Aici aș vrea să precizez că aceste industrii vor avea prioritate întrucât toate împreună acoperă mai mult de jumătate din exportul Moldovei. Chiar și așa ar putea fi luate în considerare pentru cofinanțare și IMM-urile eligibile din alte sectoare dacă Proiectele acestora vor fi orientate spre creșterea competitivității la export a întreprinderii.

Ce cheltuieli nu sunt eligibile?

Nu sunt admise spre finanțare cheltuielile de remunerare a personalului, costurile de bunuri și servicii sau cota-parte a acestora acoperite de alte programe/proiecte de asistență și/sau subvenții de stat, inclusiv contribuția proprie, impozitele și taxele, plățile efectuate în numerar, achiziționarea bunurilor la mâna a doua, costurile de arendă sau locațiune a spațiilor/oficiilor/terenurilor necesare activității, procurarea materialelor de construcție sau a unităților și serviciilor de transport, cheltuieli administrative.


Care este procedura de aplicare?

Aplicarea la program se realizează prin depunerea online a formularului de aplicare. Acesta este examinat de un comitet independent, format din experți externi, deasupra cărora sunt câteva filtre ce asigură corectitudinea evaluării dosarelor și alocării resurselor. Apropo, pot să afirm cu mândrie că structura corporativă a Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului asigură o maximă corectitudine și transparență în luarea deciziilor, modelul fiind apreciat de Comisia Europeană și Banca Mondială drept unul de succes, fiindu-ne încredințate spre gestionare mijloace financiare de care nici o instituție de dezvoltare din Moldova nu a beneficiat până acum.


În linii generale, care sunt aşteptările în urma implementării acestui proiect?


Agenții economici își vor putea spori calitatea produselor și a serviciilor, lansa altele noi, optimiza procesele interne, îmbunătăți imaginea corporativă, identifica clienți și piețe noi, dar și stabili parteneriate în cadrul lanțurilor valorice. Mai mult, finanțările oferite de care au nevoie întreprinderile autohtone constituie un foarte bun instrument pentru a creşte nivelul de calitate şi competitivitate. Ajutând peste 200 de companii să înceapă să exporte sau să-și găsească noi piețe de desfacere, vom contribui la creșterea valorii adăugate produse în țară, a veniturilor operatorilor economici și bunăstării populației.

Vă mulțumim.


Cristian
publicat de:
Cristian Jardan
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media