DOC/ Se caută șef la ANI: Consiliul de Integritate anunță declanșarea procedurii de concurs pentru suplinirea funcției de președinte

20 noiembrie 2022, 17:48 Justiție 83
Autoritatea Națională de Integritate, ANI.  Sursa: Replica Media

Consiliul de Integritate anunță declanșarea procedurii de concurs pentru suplinirea funcției de președinte al Autorității Naționale de Integritate. Data-limită de depunere a dosarului este de 7 decembrie, ora 17:00.

Condiţiile de participare la concurs

La concurs poate participa persoana care întrunește cumulativ condiţiile stabilite în art.10 al Legii nr. 132/2016, și anume:

a) deține cetățenia Republicii Moldova;

b) nu este supusă unei măsuri de ocrotire judiciare sub forma tutelei;

c) are studii superioare în domeniul dreptului, al economiei, al administrației publice sau al managementului;

d) are o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în domeniile menționate la lit. c);

e) are o reputație ireproșabilă;

f) nu este și nu a fost în ultimii 2 ani până la anunțarea concursului membru al vreunui partid politic;

g) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei conform certificatului medical de sănătate eliberat în condițiile legii;

h) cunoaște limba de stat;

i) nu a avut, până în anul 1991, statut de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii.

Documentele ce urmează a fi prezentate (dosarul de concurs)

Dosarul candidatului trebuie să conțină următoarele acte:

a) cererea, conform formularului de înscriere la concurs, potrivit anexei nr.1 din Regulament;

b) copia buletinului de identitate valabil;

c) copia sau copiile diplomei / diplomelor de studii superioare și postuniversitare relevante funcției;

d) Curriculum Vitae (CV) conform modelului inclus în anexa nr.2 din Regulament;

e) copia carnetului de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă, după caz, contractul/contractele de muncă, adeverințe privind confirmarea experienței de muncă;

f) cazierul judiciar (certificat de cazier judiciar detaliat, valabil la momentul depunerii);

g) adeverința medicală privind starea sănătății (forma medicală nr.086/e perfectată după data de anunțare a concursului);

h) declarația pe propria răspundere privind reputația ireproșabilă a candidatului conform anexei nr. 3 din Regulament;

i) declarația pe propria răspundere privind lipsa, până în anul 1991, a statutului de colaborator operativ al serviciilor de informații, de agent sub acoperire sau de informator în cadrul acestor servicii, conform anexei nr. 4 din Regulament;

j) declarația pe propria răspundere de neapartenența politică, conform anexei nr.5 din Regulament;

l) acordul scris privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.7 din Regulament;

m) declarația pe propria răspundere privind lipsa intereselor personale în raport cu membrii Consiliului, a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, conform anexei nr.8 din Regulament;

n) declarația de avere și interese personale pentru anul fiscal precedent și la data depunerii dosarului, în conformitate cu anexa nr. 1 la Legea nr. 133/2016;

o) declarația de verificare a titularilor și a candidaților la funcțiile publice potrivit Legii nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice (în continuare – Legea nr. 271/2008), conform anexei nr. 9 din Regulament;

p) chestionarul privind verificarea titularilor și a candidaților la funcțiile publice potrivit Legii nr. 271/2008, conform anexei nr. 10 din Regulament;

q) 2 poze color 4x5.

Data-limită de depunere a dosarului

Dosarul de concurs se depune la Autoritate în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, care expiră la 07.12.2022, de luni până vineri, între orele 08.00 – 17.00, cu pauza de masă de la 12.00 până la 13.00, la sediul Autorității Naționale de Integritate, str. Bănulescu Bodoni nr. 26, mun. Chișinău, et. 2, biroul 202.

  În cazul depunerii prin poșta electronică, dosarul de concurs se expediază la adresa [email protected] în termen de 20 zile de la data publicării anunțului, care expiră la 07.12.2022 până la ora 24:00.

  Modalitatea de depunere a dosarului

  Dosarele de concurs se prezintă în una din următoarele modalități:

   a) personal la sediul Autorității, într-un singur exemplar semnat olograf;

   b) prin poșta electronică [email protected], într-un singur exemplar scanat și semnat cu semnătură electronică avansat calificată. În asemenea caz, actele prevăzute la pct. 6 se prezintă ulterior în original la sediul Autorității, în termen de până la inițierea verificărilor candidaților în condițiile Legii nr. 271/2008.

   Amintim că, funcția a devenit vacantă după ce la 31 martie, Rodica Antoci a solicitat președintei Maia Sandu să-i fie acceptată demisia din funcția de președinte a Autorității Naționale de Integritate. În aceeași zi, Președinția, conform competențelor, cererea a fost redirecționată către Consiliul de Integritate pentru a fi examinată, ulterior fiind acceptată.

   Alina
   publicat de:
   Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
    

   Discuțiile Replica Media