VIDEO/ Ședința plenară: Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 a fost adoptat

23 iunie 2022, 14:27 Politică 281
Parlamentul Republicii Moldova, ordinea de zi.  Sursa: Replica Media

Parlamentul se convoacă în ședință plenară joi, 23 iunie, începând cu ora 10:00. Deputații vor examina propunerea Guvernului de a prelungi starea de urgență cu încă 45 de zile, precum și un șir de proiecte incluse anterior pe ordinea de zi de Biroul permanent.

UPDATE 18.00. Parlamentul a adoptat HOTĂRÂREA pentru aprobarea Raportului privind executarea Fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2021. Raportul privind executarea fondurilor de asigurări medicale, precum și raportul de audit financiar realizat de Curtea de Conturi asupra acestuia au fost prezentate în cadrul ședinței plenare a Parlamentului.

Potrivit informației prezentate, în 2021 FAOAM au fost executate, la venituri, în sumă de 11 540 026,1 mii de lei, iar la cheltuieli – în sumă de 11 552 085,6 mii de lei, cu un deficit de 12 059,5 mii de lei. Potrivit datelor Companiei Naționale de Asigurări Medicale (CNAM), la finele anului trecut, 2545868 de persoane erau înregistrate în sistemul asigurării obligatorii în medicină. Pe parcursul anului, FAOAM au fost modificate în contextul majorării salariilor personalului din instituțiile medico-sanitare publice de la 1 noiembrie; creșterii cheltuielilor pentru serviciile spitalicești pentru pacienții infectați cu coronavirus; majorării sumei pentru acordarea suplimentului la salariu lucrătorilor medicali infectați cu COVID-19.


UPDATE 17:11. Cu votul a 54 de deputați Proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 a fost aprobat.

La capitolul veniturilor BASS în 2021 a fost executat în sumă de 27246848,9 mii de lei. Nivelul de executare a constituit 98,6%. Cheltuielile au însumat 27186835,3 mii de lei, fiind executate la nivel de 98,4 la sută. În anul trecut politicile statului au asigurat stabilirea și plata prestațiilor sociale pentru 2 376 185 de beneficiari. O singură persoană poate beneficia de una sau mai multe prestații. Cheltuielile BASS au constituit 11,6% în Produsul Intern Brut. Pe parcursul anului trecut, Legea bugetului asigurărilor sociale de stat a fost supusă modificării de trei ori.

Auditul Curții de Conturi a constatat că raportul Guvernului, sub toate aspectele semnificative, oferă o informare corectă și nu conține denaturări cauzate de fraude sau erori. Totodată, sunt făcute un șir de recomandări, în special, adresate Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.


UPDATE 16:39. Raportul privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021, precum și Raportul auditului financiar al Curții de Conturi asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021 au fost dezbătute în plenul Legislativului.

Potrivit raportului, prezentat de ministrul Finanțelor, Dumitru Budianschi, în anul 2021, bugetul de stat a fost executat la capitolul veniturilor în sumă de 49 383 833,4 mii de lei, cu 7,7% mai mult față de prevederi. La capitolul cheltuielilor bugetul de stat a fost executat în volum de 54 116 899,8 mii de lei, cu 6,1% mai puțin față de prevederile anuale. Respectiv, deficitul bugetar a însumat 4 733 066,4 mii de lei. Legea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost modificată de trei ori, pe parcursul anului trecut, cu scopul de a atenua consecințele pandemiei de COVID-19 și cele provocate de criza energetică.

Membrul Curții de Conturi, Petru Rotaru, a dat citire rezultatelor auditului efectuat de Curtea de Conturi, potrivit cărora Raportul Guvernului, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă privind executarea de casă a bugetului de stat în anul 2021, în conformitate cu normele cadrului de raportare.

Cele două comisii sesizate în fond – Comisia economie, buget și finanțe și Comisia de control al finanțelor publice și-au prezentat raportul și coraportul la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului de stat pentru anul 2021. Acestea conțin recomandări față de autoritățile publice de îmbunătățire a administrării și gestionării resurselor financiare ale bugetului de stat. Semestrial, Paramentul va fi informat privind implementarea măsurilor întreprinse în acest sens.


UPDATE 16:15. Este prezentat raportul auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2021.


UPDATE 16:00. Ministerul Finanțelor, Dumitru Budianschi, prezintă în plen raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2021.


UPDATE 15:46. Pacienții cu tumori benigne vor fi incluși în rândul beneficiarilor de intervenții de protezare sau implantare. Cheltuielile respective vor fi acoperite din Fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală. Parlamentul a aprobat, astăzi, proiectul pentru modificare a Legii ocrotirii sănătății, în două lecturi.

Unul din autorii proiectului de lege, membrul Comisiei protecție socială sănătate și familie, Adrian Belîi a argumentat că după amploare și defecte anatomice, intervențiile chirurgicale de eradicare a formațiunii sunt similare cu cele după cura chirurgicală a tumorilor maligne, producând aceleași leziuni anatomice și psihologice severe. Includerea pacienților cu tumori benigne în rândul beneficiarilor de intervenții de protezare sau implantare va elimina criteriul existent de discriminare și va permite reabilitarea funcțională, anatomică, estetică și psihologică a beneficiarilor, cu revenirea la viața socială și activitatea de muncă.

Numărul pacienților cu tumori benigne, care necesită implanturile și protezările și care se încadrează în prevederile actului adoptat este de până la șapte persoane pe an.


UPDATE 15:35. Proiectul de lege care prevede interzicerea băuturilor alcoolice energizante preambalate a fost adoptat în prima lectură.


UPDATE 15:20. Proiectul de lege pentru aprobarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru realizarea asistenței tehnice „Activități preparatorii aferente unui proiect privind locuințele sociale” a fost adoptat, în a doua lectură, cu 76 de voturi.


UPDATE 15:17. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională de Dezvoltare în vederea realizării Proiectului „Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație în Moldova” a fost susținut de 78 de deputați.


UPDATE 15:14. 57 de deputați au susținut proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de grant dintre Republica Moldova și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) în calitate de Agenție de implementare pentru Fondul Global de Mediu (GEF) – (a patra finanțare adițională) în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”.


UPDATE 15:10. Cu aceleași voturi a fost adoptat proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a treia finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr.6749-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)”.


UPDATE 15:08. Cu 55 de voturi, proiectul de lege pentru ratificarea Amendamentului, prin schimb de scrisori, la Acordul de finanțare (a doua finanțare adițională) dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare (Credit nr.5858-MD) în vederea realizării Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P)” a fost aprobat în a doua lectură.


UPDATE 15:05. Proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.8/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului extins de creditare (ECF) a fost adoptat în a doua lectură.


UPDATE 15:00. În a doua lectură, proiectul de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea nr.7/2022 privind atragerea împrumutului de stat extern din partea Fondului Monetar Internațional prin intermediul mecanismului de finanțare extinsă (EFF) a fost aprobat de Parlament.


UPDATE 14:55. Obligativitatea prezentării certificatului de înmatriculare ar putea fi anulată, iar inspectorii de patrulare vor putea verifica acest lucru în baza sistemului online. Totodată, polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va putea fi procurată online.

Deputații au modificat, în prima lectură, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule; Codul Contravențional al Republicii Moldova; Legea cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Proiectul a fost prezentat de președintele Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba. Parlamentarul a specificat că modificările au drept obiectiv digitalizarea procesului de emitere a RCA.

Implementarea inovațiilor digitale în asigurări va duce la dezvoltarea canalelor on-line de distribuție a serviciilor de asigurare și la reducerea costurilor administrative de contractare a polițelor de asigurare obligatorie RCA.

Proiectul urmează a fi supus examinării în lectura a doua.


UPDATE 14:30. Parlamentarii au revenit la muncă.


UPDATE 13:16. Deputații au plecat în pauză.


UPDATE 13:15.La Criuleni va fi creat un sistem modern de gestionare a sub-produselor de origine animală, care nu sunt destinate consumului uman. Deputații au votat, în prima lectură, un proiect de lege cu privire la alocarea unui lot de teren pe care urmează să fie amplasată unitatea.

Lotul pe care va fi construită stația are o suprafață de 2,5 de ha și, în prezent, se află în gestiunea Întreprinderii de Stat „Stațiunea Didactică Experimentală Criuleni”. Conform prevederilor legale, va fi necesară schimbarea destinației terenului – din „agricol” în „pentru construcții”.

Crearea sistemului de gestionare a sub-produselor de origine animală va avea loc în cadrul Proiectului „Agricultura Competitivă în Moldova” (MAC-P). Proiectul de lege a fost susținut de 70 de deputați și va fi supus votului în cea de-a doua lectură

UPDATE 13:00. Cu 59 de voturi, pe teritoriul Republicii Moldova a fost prelungită starea de urgență, la propunerea Guvernului. Măsura va intra în vigoare începând cu 24 iunie 2022 și va fi valabilă încă 45 de zile. Împotriva priectului s-au arătat deputații din opoziție, care au declarat că este un pretext pentru a „ascunde eșecurile guvernării” și a „camufla ilegalitățile conducerii”.


UPDATE 11:00. Deputata fracțiunii „ȘOR”, Marina Tauber, a anunțat că nu va susține proiectul de a prelungi starea de urgență, deoarece „nimeni nu are dreptul să-și bată joc în asemenea hal de lege, Constituție și cetățeni”.

Speakerul Igor Grosu a declarat, cu titlu de informare, cu referire la Tauber: „doamna deputată, nu vă duceți nicăieri în vacanță, o să trebuiți să stați la muncă. Aveți trei colegi care sunt tare hodiniți. Unul e în țările calde, dar alții doi permanent îmi scriu scrisori că ei îndeplinesc misiuni imposibile. Rugații vă rog să vină la lucru sau să spună că s-au dus în vacanță”.


UPDATE 10:55. Secretarul de stat, Constantin Borosan: „Cu referire la achizițiile de gaze naturale în octombrie 2021 au fost achiziționate 17 milioane de metri cubi. Cu referire la preț - a fost mai mic decât cel cu care a achiziționat țara noastră în luna aprilie 2022. În luna mai au fost realizate stocuri strategice de gaze naturale în volum de 24,5 milioane de metri cubi de gaze naturale la un preț foarte avantajos - mai mic care este astăzi la toate bursele de tranzacționare de circa 533 dolari pentru mia de metri cubi”.


UPDATE 10:31. „Dacă la începutul stării de urgență eforturile au fost canalizate pentru gestionarea crizei refugiaților care s-a suprapus peste criza energetică și cea sanitară, în lunile care au trecut de atunci a fost nevoie de adaptabilitatea instrumentelor și consolidarea instituțiilor, precum și de oferirea unor soluții și răspunsuri prompte, inclusiv la crizele care au evoluat odată cu prelungirea războiului din țara vecină. Mă refer nu doar la persistența și evoluția crizei energetice și la deciziile necesare pentru asigurarea securității energetice a țării, ci și la necesitatea asigurării securității alimentare, respectiv la măsurile dispuse pebtru gestionarea mai eficientă a lanțurilor logistice și realizarea conexiunilor comerciale”, a declarat șefa Executivului.


UPDATE 10:24. Prim-ministra Natalia Gavrilița, de la tribuna Parlamentului, justifică solicitarea Guvernului privind prelungirea stării de urgență.


UPDATE 10:22. Cu mici modificări, ordinea de zi a ședinței a fost aprobată de 58 de deputați.


UPDATE 10:18. Deputata fracțiunii BCS, Diana Caraman, a solicitat includerea pe ordinea de zi a subiectului cu privire la audierea prim-ministrei Natalia Gavrilița cu privire la acțiunile polițiștilor pentru marșul LGBT, „în condițiile în care evenimentul nu a fost autorizat”. Și această cererea nu a trecut de votul deputaților.


UPDATE 10:17. Deputata fracțiunii „ȘOR”, Marina Tauber, a solicitat audierea în plen a ministrei de Interne, Ana Revenco, cu privire la „felul în care au acționat polițiștii la evenimentele de duminică, pe 19 iunie”. Cererea nu a fost susținută de majoritate.


UPDATE 10:15. Prim-ministra Natalia Gavrilița se află în sala de plen pentru a cere votul deputaților de a prelungi starea de urgență cu încă 45 de zile.


UPDATE 10:10. Deputatul fracțiuniii BC, Vasile Bolea, a dat citirii de la tribuna Parlamentului unei cereri prealabile cu privire la libertatea de exprimare. Socialistul l-a acuzat pe președintele Parlamenetului, Igor Grosu, că a răspândit injurii și informații care instigă la ură în adresa deputaților BCS în cadrul unei ședințe plenare anterioare.


UPDATE 10:00. Președintele Parlamentului, Igor Grosu: „Dragi colegi, acum 32 de ani a fosta doptată declarația de suveranitate și astfel a fost făcut unul dintre primii pași spre independența țării noastre. Vă felicit pe toți cu această zi istorică - Ziua Suveranității. Ne doresc nouă tuturor ca următorul mare proiect de țară să fie integrarea Republicii Moldova în UE”.


Urmărește LIVE:
Consumul excesiv de alcool daunează grav sănătății
Alina
publicat de:
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media