VIDEO/ Ședința Guvernului din 7 decembrie. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2023 a fost aprobat de miniștri

7 decembrie 2022, 15:00 Societate 193
ședința Guvernului, Guvernul Republicii Moldova, prim-ministra Natalia Gavrilița și cabinetul de miniștri.  Sursa: Replica Media

Cabinetul de miniștri s-a întrunit miercuri, 7 decembrie, în ședință ordinară. Membrii executivului au aprobat mai multe proiecte de hotărâre importante, printre care Proiectul bugetului de stat pentru anul 2023, Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli, dar și Avizul la proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului.

UPDATE 17:30. Ședința a luat sfârșit.


UPDATE 17:30. Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 222/2019 cu privire la trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, schimbul de bunuri şi modificarea unor anexe ale hotărârilor de Guvern, a fost aprobat de Guvern.


UPDATE 17:26. Avizul asupra proiectului de lege cu privire la interzicerea deconectărilor de la servicii locativ-comunale în perioada rece a anului de către un grup de deputați în Parlament a fost aprobat de Guvern.

Autorii au propus măsuri de protecție socială suplimentară pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică ridicată și pentru consumatorii cu vulnerabilitate energetică foarte ridicată privind asigurarea accesului la resursele energetice în perioada rece a anului.


UPDATE 17:24. Avizul la proiectul de lege cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului a fost avizat pozitiv de Executiv.

Scopul inițiativei legislative este oferirea serviciilor armonioase de îngrijire, creștere, supraveghere, educație și învățare a copilului cu vârsta până la 3 ani de către îngrijitor/îngrijitoare de copii calificat/ă atunci când reprezentanții legali sunt la serviciu sau antrenați în alte activități.

Pornind de la faptul că acțiunile propuse prin proiectul supus avizării vor contribui la soluționarea provocărilor legate de accesul limitat la serviciile publice de îngrijire a copiilor de vârstă antepreşcolară, Guvernul susține proiectul de lege, cu următoarele propuneri de ajustare a proiectului, susțin autorii proiectului.


UPDATE 17:22. Guvernul a avizat pozitiv proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, înaintat cu titlu de inițiativă legislativă de către un grup de deputați în Parlament.

Potrivit notei informative, proiectul de lege a fost elaborat în scopul adaptării legislației la noile reglementări propuse prin proiectul legii cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară (inițiativa legislativă nr. 356 din 16 septembrie 2022), care reglementează raporturile juridice de creare, înregistrare și activitate a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară.

Proiectul legii, de asemenea, contribuie la acoperirea lacunelor sau a neconcordanțelor existente privind mai multe aspecte ce țin de dezvoltarea și prestarea serviciilor publice locale prin cooperare și delegarea anumitor competențe proprii ale autorităților publice locale către o altă autoritate publică, cu acordul exprimat al acesteia.


UPDATE 17:21. Guvernul a aprobat Avizul la proiectul de lege cu privire la asociațiile de dezvoltare intercomunitară.

Proiectul actului normativ are drept scop reglementarea modului de constituire, organizare, înregistrare, funcționare, reorganizare și lichidare a asociațiilor de dezvoltare intercomunitară ca instrument de asociere a unităților administrativ-teritoriale


UPDATE 17:17. A fost aprobat Avizul asupra amendamentelor la proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli.


UPDATE 17:15. Miniștrii au aprobat transmiterea unor bunuri imobile din proprietatea unității administrativ-teritoriale Căușeni, în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice și a Ministerului Afacerilor Interne:

1. Se propune Consiliului orășenesc Căușeni să transmită, din proprietatea unității administrativ-teritoriale Căușeni, în proprietatea statului, administrarea Agenției Proprietății Publice (gestiunea Inspectoratului General de Carabinieri), un teren amplasat în orașul Căușeni, șos. Tighina, nr. 3/B.

2. Se propune Consiliului orășenesc Căușeni să transmită, din proprietatea unității administrativ-teritoriale Căușeni, în proprietatea statului, administrarea Ministerului Afacerilor Interne (gestiunea Inspectoratului General de Carabinieri), cinci clădiri mplasate în orașul Căușeni, șos. Tighina, nr. 3/B.


UPDATE 17:13. Guvernul a aprobat modificarea punctului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 670/2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară.

Potrivit proiecutlui de hotărâre propus, se stabilește, începând cu 1 ianuarie 2023, salariul minim pe țară în cuantum de 4 000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 23,67 lei pe oră.

În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămână, salariul minim orar se calculează prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat”. 2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2023.

Potrivit calculelor estimative, în 2023 sunt necesare mijloace financiare suplimentare de la bugetului de stat în sumă de circa 283 de milioane de lei pentru majorarea salariului minim până la 4 000 de lei.


UPDATE 17:11. Poriectul de hotărâre privind bugetul Instituției Publice Consiliul de supraveghere publică a auditului pentru anul 2023, a fost aprobat.


UPDATE 17:10. Poriectul hotărârii privind modificarea unor hotărâri ale Guvernului (consolidarea și eficientizarea activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale), a fost avizat pozitiv.

Proiectul hotărârii Guvernului este elaborat în scopul concretizării domeniilor de politici atribuite în aria de competență a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (în continuare – MIDR), precum și aprobarea unei noi structuri și organigrame ale acestuia, ținând cont de obiectivele și noile provocări. Acest fapt implică și majorarea efectivului-limită al aparatului central al MIDR de la 100 la 124 unități de personal.

Mai mult ca atât, la stabilirea efectivului-limită, respectiv a structurii MIDR sa ținut cont inclusiv de prevederile Hotărârii Guvernului nr.600/2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (pe componenta de consolidare a cadrului instituțional de integrare uropeană).


UPDATE 17:08. Executivul a avizat pozitiv proiectul privind inițierea negocierilor și aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Elene privind cooperarea în domeniul instruirii diplomatice.


UPDATE 17:07. A fost aprobat regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale la importul și/sau livrările de mărfuri și/sau servicii destinate implementării proiectului „Securitatea furnizării gazelor naturale”.


UPDATE 17:06. Proiectul cu privire la modificarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, aprobat de Guvern.


UPDATE 17:03. Cabinetul de miniștri a aprobat regulamentul privind modul de funcționare și utilizare a Ghișeului unic de raportare - o platformă informațională de depunere în format electronic a rapoartelor către instituțiile de stat destinatare, în scopul facilitării procesului de raportare la nivel național.


UPDATE 16:56. Miniștrii au aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană, pe de altă parte, privind participarea Republicii Moldova la Programul Uniunii Europene pentru mediu și politici climatice – „LIFE”, semnat la 26 noiembrie 2022.


UPDATE 16:50. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării Contractului de finanțare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiții pentru suplinirea și realizarea în continuare a proiectului „Moldova drumuri III”.


UPDATE 16:48. Miniștrii au aprobat proiectul de lege care reformează activitatea specială de investigații. Proiectul de lege reprezintă un echilibru între, pe de o parte, a creșterii capacităților investigative ale autorităților publice în vederea cercetării mai eficiente a infracțiunilor și, pe de altă parte, neadmiterea abuzurilor și exceselor în raport cu oamenii, cu cetățenii.


UPDATE 16:45. A fost aprobat proiectul de lege privind modificarea Legii bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021.


UPDATE 16:40. Miniștrii au aprobat proiectul cu privire la aprobarea legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2023.


UPDATE 16:15. Proiectul bugetului de stat pentru anul 2023 a fost aprobat de miniștri.


UPDATE 15:39. Guvernul analizează proiectul bugetului de stat pentru 2023. Proiectul a fost introdus la începutul ședinței de Guvern la inițiativa ministrului Finanțelor Dumitru Budianschi.

Inițiativa a fost criticată de bașcanul Găgăuziei Irina Vlah, menționând că miniștrii au primit documentul astăzi la ora 12:00 și nu au avut timp să îl examineze.


UPDATE 15:20. Tatiana Sava și-a dat demisia din funcția de director general adjunct al Agenției Proprietăți Publice. Decizia a fost aprobată astăzi în cadrul ședinței de Guvern.

Aceasta și-a demisia astăzi, a anunțat secretarul General al Guvernului, Igor Talmazan.


UPDATE 15:18. Șeful Inspectoratului General de Carabinieri, Ștefan Pavlov, și-a dat demisia. Decizia a fost aprobată de miniștri.

Diana
publicat de:
Diana Severin
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media