Sentința Tribunalului de la Stockholm este una definitivă, nu poate fi reluată și nu există o instanță superioară nici în Suedia, nici internațională, care ar putea să o reexamineze: Precizările ministrului Justiției în cazul Komaksavia Airport Invest Ltd vs. R. Moldova

8 august 2022, 17:01 Justiție 237
Sergiu Litvinenco, ministrul Justiției.  Sursa: Replica Media

Sentința Tribunalului de la Stockholm este una definitivă, nu poate fi reluată și nu există o instanță superioară nici în Suedia, nici internațională, care ar putea să o reexamineze - sunt câteva dintre precizările ministrului Justiției, Sergiu Litvinenco, în cazul Komaksavia Airport Invest Ltd vs. Republica Moldova.

Precizările făcute de Litvinenco:

„1) Hotărârea arbitrală (sentința arbitrală) a Tribunalului Arbitral de la Stockholm, Suedia, este o „Hotărâre finală” în această cauză de arbitraj pornită de către Komaksavia împotriva Republicii Moldova la 15 mai 2020. Ea se numește „Final Award”, deci Hotărârea este finală, iar o altă hotărâre în această cauză de arbitraj nu poate fi și nu va fi emisă. Prin Hotărârea finală a Tribunalului Arbitral s-a încheiat cauza de arbitraj. Această Hotărâre finală nu este una „interimară” sau „parțială”, ci una „finală”, care a rezolvat întregul litigiu adus de Komaksavia la Tribunalul arbitral. Hotărârea finală este adoptată pe fondul faptelor că Komaksavia nu are investiții în temeiul dreptului internațional în Aeroport. Dat fiind că nu există investiții, Tribunalul arbitral a respins toate pretențiile, creanțele și alegațiile lui Komaksavia („DISMISSES Komaksavia’s claims in their entirety”). Prin urmare, „Hotărârea finală” nu este o decizie procedurală, ci așa cum este chiar titlul ei – Final Award – este o hotărâre de fond.

2) Odată încetată prin Hotărâre finală, cauza de arbitraj nu mai poate fi reluată sau prelungită. Komaksavia nu mai are niciun drept să repună pe rol sau să continue această cauză arbitrală. Nu va mai exista o altă fază a procedurii arbitrale în cauza de arbitraj încetată de Tribunal prin Hotărârea finală. Komaksavia nu mai are niciun drept să depună probe sau să susțină argumente, nici de fond, nici de procedură, deoarece cauza de arbitraj a încetat. Tribunalul arbitral și-a terminat misiunea sa. Prin decizia sa procedurală din 21.07.2022, Tribunalul arbitral a declarat procedură închisă („the Tribunal hereby declares the proceedings closed as of today’s date”).

3) Hotărârea arbitrală din 03.08.2022 este definitivă (adică finală) și executorie din momentul emiterii ei. Prin urmare, Hotărârea finală poate fi executată în mod silit, așa cum prevede Convenția de la New York din 1958, chiar din momentul emiterii ei. Ea poate fi depusă spre executare silită în instanțele judecătorești din Republica Moldova, Cipru, Israel, Federația Rusă, Suedia sau din orice alt stat membru al Convenției de la New York din 1958. Între altele, încă în ziua de vineri, 5 august a.c., Ministerul Justiției a expediat o solicitare oficială privind achitarea benevolă din partea Komaksavia Airport Invest Ltd. a celor 216 678 euro pe care le-a decis Tribunalul Arbitral.

4) Nu există o instanță superioară nici în Suedia, nici internațională, care ar reexamina Hotărârea finală pe fond.

5) Conform legislației Suediei, Hotărârea arbitrală poate fi contestată doar pentru motive de procedură - în niciun caz pe motive de fond – într-o instanță judecătorească statală din Suedia. În dreptul Suediei există o procedură similară celei prevăzute la Titlul V din Codul de procedura civilă al Republicii Moldova (art. 477-481 CPC). Această procedură nu este o procedura de apel sau recurs. Indiferent de faptul că este sau nu este contestată (sau ca va fi sau nu va fi contestată) pe temeiuri de procedură, Hotărârea arbitrală este, începând cu 3 august a.c., definitivă și executorie în orice stat parte la Convenția de la New York din 1958 (inclusiv în Republica Moldova, Cipru, Israel, Federația Rusă, Suedia).

6) Contestările pe motive procedurale doar foarte rar au izbândă în instanța suedeză competentă și doar atunci când au avut loc grave abateri procedurale. În cauza de arbitraj în care a fost emisă Hotărârea arbitrală, Komaksavia nu a semnalat și nici o încălcare procedurală și nu a ridicat vreo obiecție. Prin urmare, declarațiile Komaksavia apărute în presă sunt pentru a dezinforma.

7) Respectiva cauză arbitrală a fost pornită anume la cererea Komaksavia. Komaksavia și-a ales arbitrul său – un reputat profesor de drept internațional, Philippe Sands. De asemenea, Komaksavia și-a angajat 12 avocați (5 englezi, 2 ucraineni și 5 israelieni). Prin urmare, alegațiile Komaksavia că Hotărârea finală ar fi neîntemeiată și motivată politic sunt absurde”.

Amintim că, Tribunalul arbitral al Camerei de Comerț din Stockholm a respins miercuri, 3 august, cererea Komaksavia Airport Invest Ltd îndreptată împotriva Republicii Moldova, și a dispus acordarea sume de 216 678 de euro, drept compensare pentru cheltuielile suportate în legătură cu procedura arbitrală.

În reacție, Compania Komaksavia Airport Invest Ltd a declarat că decizia Tribunalului arbitral din Stockholm de a respinge cererea sa împotriva Republicii Moldova este „una intermediară și urmează să fie contestată într-o instanță superioară din Suedia”. Compania a mai spuns că Tribunalul nu a examinat esența litigiului, ci doar aspectele procedurale cu privire la admiterea cererii în cadrul Convenției privind protejarea investițiilor încheiată între Republica Moldova și Cipru.

Contractul de concesionare a Aeroportului Internațional Chișinău a fost semnat în luna august 2013. Acționarul majoritar Komaksavia Airport Invest Ltd, care deține 95% din capitalul „Avia Invest”, a acuzat de mai multe ori autoritățile de la Chișinău de tentative de atac raider.

Iar în luna mai 2020, „Avia Invest” a depus o plângere împotriva Republicii Moldova la Curtea de Arbitraj Internațional de la Stockholm.

Ulterior, la 8 iulie 2020, Agenția Proprietății Publice a înaintat SRL „Avia Invest” o notificare, prin care a anunțat despre rezoluțiunea contractului de concesiune a activelor ÎS „Aeroportul Internațional Chișinău”, din motivul neonorării de către concesionar a obligației contractuale privind prezentarea garanției de bună execuție a angajamentelor investiționale.

Mai târziu, SRL „Avia Invest” a venit cu o cerere prealabilă de anulare a notificării de rezoluțiune, cerere respinsă integral de către Agenția Proprietății Publice. Drept urmare, compania a depus o cerere de chemare în judecată în instanța de contencios administrativ, care a fost respinsă drept neîntemeiată la 21 februarie 2022.

Alina
publicat de:
Alina Frunza
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media