DOC/ Noua lege a avocaturii, prin care apărătorii vor putea fi reținuți sau percheziționați fără acordul prealabil al UAM în caz de infracțiuni flagrante, corupere pasivă, activă și trafic de influență - publicată în Monitorul Oficial

25 ianuarie 2022, 10:02 Justiție 112
Avocații, la protest în fața Parlamentului.  Sursa: Replica Media

Noua lege a avocaturii, prin care apărătorii vor putea fi reținuți sau percheziționați fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, dacă e vorba de infracțiuni flagrante sau corupție pasivă, corupție activă și trafic de influență, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Asftel, potrivit noii legi, profesia de avocat poate fi exercitată de persoana care are cetăţenia Republicii Moldova, în privinţa căreia nu a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară sub forma tutelei, are diplomă de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, se bucură de o reputaţie ireproşabilă şi a fost admisă în profesia de avocat după efectuarea stagiului profesional și susţinerea examenului de calificare.

Sunt scutite de efectuarea stagiului profesional persoanele care au cel puţin 10 ani vechime în muncă în funcţia de judecător sau procuror, dacă, în termen de 6 luni de la demisia din funcţia respectivă, au solicitat participarea la examenul de calificare.

Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional, până la participarea la examenul de calificare, sunt obligate să urmeze cursuri, în volum de cel puţin 20 de ore, în cadrul Centrului de Instruire a Avocaților, privind etica și deontologia avocaţilor, administrarea profesiei și din alte domenii stabilite în statutul profesiei de avocat.

Persoana nu are reputaţie ireproşabilă şi nu poate fi admisă la examen, nici nu i se eliberează licența pentru exercitarea activității de avocat dacă:

a) a fost condamnată pentru infracţiuni grave, deosebit de grave, excepţional de grave săvârşite cu intenţie, chiar dacă au fost stinse antecedentele penale;

b) are antecedente penale nestinse pentru comiterea altor infracţiuni sau interdicții aplicate pentru comiterea acestora;

c) i-a fost retrasă licenţa pentru exercitarea profesiei de avocat;

d) a plecat din funcţia de judecător, procuror, notar, executor judecătoresc, administrator autorizat, consultant juridic, funcţionar public sau din alte organe din domeniul dreptului în circumstanțe care nu sunt onorabile;

e) are un comportament sau desfășoară o activitate care nu este compatibilă cu normele Codului deontologic al avocatului;

f) a comis un abuz prin care a încălcat drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, stabilit prin hotărâre judecătorească emisă de instanțele naționale sau internaționale.

Persoanele scutite de efectuarea stagiului profesional conform art. 10 alin. (2) sunt obligate, sub sancțiunea decăderii din drept, să se prezinte la examenul de calificare în termen de un an de la solicitarea de a fi admis în profesie. Acest termen se prelungește de Consiliul Uniunii Avocaților, pentru o durată rezonabilă, în cazul în care constată imposibilitatea persoanei de a respecta condițiile art. 10 alin. (3), în circumstanțe care nu depind de voința acesteia, sau imposibilitatea organizării în acest termen a cel puțin unui examen de calificare. În cazul nesusținerii examenului, persoana care dorește să-l susțină repetat este obligată să se prezinte la examenul de calificare imediat următor. Dacă nu promovează de două ori examenul de calificare, aceasta va fi admisă în profesie în condiţiile art. 18 şi 19.

Avocatul nu poate fi reținut, supus aducerii silite, arestat, percheziționat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților, cu excepția cazului în care este suspectat de săvârșirea unei infracțiuni specificate la art. 324 – 326 din Codul penal sau a unei infracțiuni flagrante. La efectuarea percheziției la sediul profesional al avocatului în alte cazuri decât infracțiunile flagrante, avocatul este în drept să solicite prezența decanului baroului sau a unui avocat desemnat de acesta. În acest caz, acțiunea procesuală se întrerupe, dar nu mai mult decât pentru 2 ore. Decanul baroului sau avocatul desemnat de acesta asistă la efectuarea percheziției și are dreptul să facă în legătură cu aceasta obiecții și declarații care vor fi consemnate în procesul-verbal al percheziției.


Modificările la Legea Avocaturii au fost totuși aprobate, în pofida grevei generale și protestul avocaților, cu 56 de voturi, inclusiv amendamentul prin care avocații vor putea fi reținuți, aduși silit și arestați sau percheziționați în cazul comiterii unor infracțiuni fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților.

Amintim că, avocații din toată țara au intrat, în perioada 20 - 24 ianuarie, în grevă generală, în semn de protest față de un amendament la Legea Avocaturii, propus de șefa Comisiei juridice, numiri și imunități din cadrul Parlamentului, Olesea Stamate, ce ține de garanțiile profesiei de avocat. Însă, după votul din legislativ, președintele Uniunii Avocaților (UAM), Dorin Popescu, în cadrul unui briefing de presă, a anunțat că avocații își încetează greva începând de marți, 25 ianuarie.

Alina
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media