Opinia CALM privind acțiunea oficiului Cancelariei de Stat de a anula Decizia CMC în domeniul stabilirii tarifelor în transport municipal

30 iunie 2022, 08:06 Societate 127
Troleibuz Chișinău.  Sursa: Replica Media

În contextul disputei dintre Primăria municipiului Chișinău și Cancelaria de Stat, ca urmare a aprobării Metodologiei calculării și reglementării tarifelor și costurilor pentru serviciile de transport de călători, Congresul Autorităților Locale din Moldova a venit cu o reacție. Astfel, CALM consideră că autoritatea de control a acționat în exces și cea mai bună soluție ar fi o înțelegere amiabilă între părți prin retragerea acțiunii în anulare, adică în spiritul raporturilor de colaborare între APC și APL prevăzute expres de lege.

CALM constată că activitatea tuturor APL, inclusiv a autorităților mun. Chișinău este garantată prin prisma autonomiei locale și descentralizării serviciilor publice (descentralizării administrative) ca principii constituționale și internaționale (Constituția R. Moldova (art.209) și Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985).

În afară de aceasta, Legea 436/2006, art.29 (2) stipulează expres: „Primarul, în calitatea sa de autoritate publică executivă, exercită și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau delegate/încredințate de consiliul municipal. Altfel spus, primarul este obligat să execute aceasta, dar și alte decizii ale Consiliului Municipal.

De asemenea, CALM amintește că transportul public este competența autorităților locale (în cazul de față a celor din mun. Chișinău) însă, autoritatea de control, prin interpretări și alegeri selective a prevederilor normative, comite o ingerință în activitatea APL, sugerând indirect ce trebuia să facă consiliul și ce trebuia să facă primarul general.

De fapt, în cazul dat, autoritatea locală deliberativă (Consiliul local) a stabilit regulile în domeniul transportului public de pasageri (art. 4 din Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă stabilește că transportul public este un domeniu propriu (descentralizat) al APL), iar primarul (autoritatea locală executivă) le-a aplicat nemijlocit, reieșind din decizia Consiliului Municipal.

Din art. 6 alin. (1) din Legea nr. 136/2016 privind statutul municipiului Chișinău desprindem că „Consiliul municipal are drept de inițiativă și decide, în condițiile legii, în toate problemele de interes local în teritoriul orașului Chișinău și în cele de interes municipal – în teritoriul municipiului, cu excepția problemelor ce țin de competența altor autorități publice.”

Conform art. 15 alin. (2) din aceiași lege „Primarul general, în calitatea sa de autoritate publică executivă, exercită și alte atribuții prevăzute de legislația în vigoare sau delegate/încredințate de consiliul municipal„. Astfel, constatăm că actele respective sunt adoptate în limitele prevederilor și standardelor privind funcționarea APL, inclusiv aplicarea instituției delegării permise de lege și ca element indisolubil al autonomiei.

Ținând cont de cele menționate mai sus, CALM consideră că autoritatea de control a acționat în exces și cea mai bună soluție ar fi o înțelegere amiabilă între părți prin retragerea acțiunii în anulare, adică în spiritul raporturilor de colaborare între APC și APL prevăzute expres de lege.

Oficiul teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat a sesizat instanța de judecată și a solicitat suspendarea, și anularea Deciziei Consiliului Municipal Chișinău (CMC) cu privire la majorarea tarifului la transportul public municipal.

Reprezentanții Cancelariei de Stat au motivat că decizia a fost luată deoarece scumpirea călătoriilor cu transportul public municipal ar putea avea consecințe „grave” pentru călători.

La 27 iunie, primarul capitalei, Ion Ceban, a acuzat, din nou, guvernarea PAS de un atac asupra Administrației Publice Locale (APL) și a declarat că Guvernul ar fi atacat în judecată decizia Consiliului Municipal Chișinău (CMC) cu privire la majorarea tarifele la transportul public municipal la șase lei.

Drept reacție, fracțiunea PAS din CMC a declarat că „PAS nu are cum să atace un APL.”

„Există proceduri legale ce trebuiesc respectate, iar dacă instituțiile ierarhic superioare au identificat încălcări la Primăria Chișinău, acestea nu au decât să acționeze conform legislației în vigoare. Așteptăm decizia instanței”, a declarat pentru Replica Media președintele fracțiunii PAS din CMC, Roman Cojuhari.

De la 1 iulie, în Chișinău călătoria cu troleibuzul, autobuzul și microbuzul va fi de 6 lei, iar către satele, comunele și orașele din componența municipiului Chișinău, deplasarea va fi mai scumpă cu 40 de bani per kilometru, în funcție de trasee și kilometraj.

Potrivit municipalității, în urma acestei decizii, „în premieră”: 200 de mii de pensionari vor călători gratuit, 40 de mii de copii și elevi până în clasa 5-a vor călători gratuit și 18 categorii de persoane, inclusiv vulnerabile, vor călători gratuit.

Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat, la 13 iunie, Metodologia calculării și reglementării tarifelor și costurilor pentru serviciile de transport de călători, costului unui vehicul-kilometru și mecanismul de aplicare și reglementare a abonamentelor de călătorie, iar conform proiectului de decizie, primarul general Ion Ceban a fost delegat să ajusteze prețurile pentru o călătorie la transportul public municipal.

Diana
publicat de:
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media