VIDEO/ Guvernul, în ședință cu lumina deconectată: Ana Mardare își reia activitatea în calitate de secretară de stat a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

2 noiembrie 2022, 15:03 Politică 174
Natalia Gavrilița, ședința Guvernului.  Sursa: Replica Media

Cabinetul de miniștri s-a convocat în ședință, începând cu ora 15:00. Pe ordinea de zi au fost înregistrate și examinare 19 proiecte de hotărâri, inclusiv ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie și proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli.

UPDATE 16:16. Ședința Guvernului s-a încheiat.

UPDATE 16:14. Miniștrii au adoptat avizul la proiectul de lege privind Programul de rambursare a TVA pentru producătorii agricoli. Detalii AICI.

UPDATE 16:11. Guvernul a avizat pozitiv asupra proiectului Codului electoral și modificarea unor acte normative.

UPDATE 16:06. Membrii Guvernului au aprobat proiectul privind constituirea, organizarea și funcționarea Agenției Feroviare. Agenția are misiunea de a asigura implementarea politicilor statului în domeniul transportului feroviar și supravegherea respectării de către persoanele fizice și juridice a cadrului normativ privind siguranța traficului feroviar și calitatea serviciilor de transport feroviar. Detalii AICI.

UPDATE 16:02. Transmiterea unui bun imobil și modificarea Hotărârii Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile a fost aprobat de Guvern. Detalii AICI.

UPDATE 15:56. Cabinetul de miniștri a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la transmiterea și schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri, în scopul reabilitării și extinderii drumului naţional M3 (Chișinău–Cimişlia–Vulcănești–Giurgiulești–frontiera cu România). Detalii AICI.

UPDATE 15:53. Agenția Proprietății Publice, din fondul de rezervă al Guvernului, va aelibera suma echivalentă în lei a 800 mii euro pentru plata serviciilor de audit financiar și juridic al datoriei S.A. „Moldovagaz” către S.A.P. „Gazprom” și S.R.L. „Factoring Finance” pentru livrările de gaze consumatorilor Republicii Moldova de pe malul drept al râului Nistru, conform contractului din 10 august 2022 semnat cu „Wikborg Rein Advokatfirma” A.S. și „Forensic Risk Alliance & Co.” Limited. Detalii AICI.

UPDATE 15:52. Miniștrii au adoptat modificarea Hotărârii Guvernului nr. 647/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor secțiunilor a 271 -a și a 281 -a din Codul vamal al Republicii Moldova. Prezenta hotărâre transpune: art. 16 și art. 17 (3) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul delegat (UE) 2021/1934 al Comisiei din 30 iulie 2021; art. 24 și art. 30 (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015, astfel cum a fost modificat ultima oară prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/235 al Comisiei din 8 februarie 2021. Detalii AICI.

UPDATE 15:49. Miniștrii au aprobat hotărârea privind iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului nr. 2 dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei cu privire la modificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei cu privire la activitatea transportului feroviar din 20 martie 1993, şi împuternicirea delegaţiei oficiale pentru negocierea acestuia. Detalii AICI.

UPDATE 15:45. Executivul a aprobat și inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul „UE pentru Reforme”. Detalii AICI.

UPDATE 15:43. Guvernul a aprobat inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind Programul „UE pentru redresare și reziliență”. Detalii AICI.

UPDATE 15:41. Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Comisia Europeană privind realizarea Proiectului „UE4Moldova: Facilitatea de sprijin al răspunsului sistemului de sănătate la situația de urgență COVID și realizarea reformelor conform Acordului de Asociere” a fost aprobat. Detalii AICI.

UPDATE 15:39. Proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de facilitate de credit dintre Republica Moldova și Agenția Franceză pentru Dezvoltare, în sumă de 60,0 milioane de euro, semnat la Chișinău la 28 octombrie 2022, a fost adoptat de miniștri. Detalii AICI.

UPDATE 15:37. Guvernul a ratificat Acordul de grant dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (SA „CET-Nord”) – Faza II”, semnat la Chișinău la 5 octombrie 2022. Detalii AICI.

UPDATE 15:30. Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 171/2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii a fost aprobat de Guvern. Detalii AICI.

UPDATE 15:25. Ana Mardare își reia activitatea în calitate de secretară de stat a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, începând din 7 noiembrie.

UPDATE 15:09. În debutul ședinței, șefa Executivului a îndemnat din nou cetățenii și agenții economici să economisească la energia electrică. „Facem totul posibil ca să avem acces la energie electrică și gaze naturale, dar trebuie să înțelegem că cu cât mai mult economisim, cu atât va fi mai ieftin peste o lună sau două. Este vorba despre o solidaritate socială”, a declarat Natalia Gavrilița.

UPDATE 15:05. Pentru a economisi, ședința Guvernului are loc cu lumina stinsă. Prim-ministra Natalia Gavrilița a delcarat că se va conecta lumina pentru câteva minute pentru filmări protocolare, după care va fi deconectată.


Urmărește LIVE:

Alina
publicat de:
Alina Frunza
Nu da pasărea din mână pe știrile false de pe gard! Urmărește-ne și pe Twitter pentru articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media