Avocata Poporului solicită Parlamentului organizarea consultărilor publice privind amendamentul propus la Legea Avocaturii

20 ianuarie 2022, 18:34 Justiție 101
Maia Bănărescu.  Sursa: Facebook/ Maia Bănărescu

Avocata Poporului solicită Parlamentului organizarea consultărilor publice privind amendamentul propus de șefa Comisiei juridice, numiri și imunități din Legislativ Olesea Stamate la Legea Avocaturii. Maia Bănărescu apreciază ca fiind necesare dezbaterile publice și consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de legi, considerând că acest lucru „constituie un principiu și o obligație a legislativului, cât și a tuturor autorităților publice, așa cum este prevăzut în legislație”.

Avocata poporului citează Articolul 26 din Constituție care prevede că: ,,Dreptul la apărare este garantat… Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

„Dreptul la apărare reprezintă un element fundamental al dreptului la un proces echitabil, iar respectarea independenței și libertății exercitării profesiei de avocat garantează excluderea oricăror imixtiuni din partea autorităţilor sau a publicului”, menționează Avocata Poporului.

Totodată, citează și alineatul (2) din articolul 52 din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură care prevede că ,,Avocatul nu poate fi reţinut, supus aducerii silite, arestat, percheziţionat fără acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaţilor, cu excepţia infracţiunii flagrante.”

Amendamentul înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova cu nr.OS din 22.12.2021 la Proiectul de lege nr.245 pentru modificarea Legii nr.1260/2002 cu privire la avocatură prevede excluderea alineatului citat mai sus, adică excluderea unei garanții de bază din activitatea avocatului.

Maia Bănărescu susține că „protejarea şi promovarea drepturilor omului este un principiu democratic fundamental și constituie un reper important pentru Republicii Moldova ca stat independent şi de drept. Aderând la principalele instrumente internaţionale, Republica Moldova prin această opţiune şi-a declarat intenţia de a se integra în comunitatea internaţională, bazându-se pe ideile garantării, promovării şi protejării drepturilor omului prin racordarea legislaţiei naţionale la standardele internaţionale, democratizarea şi reformarea instituţiilor de drept din ţară.

Consacrând statul de drept ca valoare supremă, Republica Moldova a consfințit prin Constituţie drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, inclusiv dreptul la apărare. Dreptul la asistență juridică din partea unui avocat este un element de bază al respectării dreptului la proces echitabil.”

Libertatea şi independența sunt principii consacrate în mai multe documente importante care reglementează activitatea de avocat, consideră Ombudsmanul Maia Bănărescu .

„În conformitate cu articolul 3 din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură, Avocatura se bazează pe următoarele principii: asigurarea dreptului la apărare garantat de Constituţie; libertate şi independenţă în activitatea de avocat; democratism şi colegialitate în raporturile dintre avocaţi; apartenenţă benevolă la asociaţiile profesionale de avocaţi; asigurarea legalităţii şi umanismului. Introducerea modificării discutate ar amenința libertatea de a exercita profesia de avocat, dar și încălcarea dreptului la un proces echitabil.

Principiile ONU privind rolul avocaților, adoptate la Havana în 1990, invită statele să se asigure că nu se vor face niciodată derogări de la garanțiile absolute ale independenței profesiei de avocat. Documentul specifică foarte clar că aceste condiții se aplică oricărei legislații care vizează protejarea intereselor de securitate națională sau internațională, inclusiv sănătatea publică sau care intenționează să combată terorismul, extremismul, traficul de droguri, corupția, spălarea de bani sau criminalitatea organizată transnațional.

Recomandarea nr.(2000)21 a Comitetului miniştrilor al Consiliului Europei privind libertatea de a exercita profesia de avocat, prevede respectarea unor principii generale privind libertatea de a exercita profesia de avocat:

  • Trebuie luate toate măsurile necesare pentru a respecta, a proteja şi a promova libertatea de a exercita profesia de avocat, fără discriminare şi fără imixtiuni din partea autorităţilor sau a publicului, în special având în vedere prevederile relevante ale Convenţiei Europene a Drepturilor Omului.
  • Avocaţii trebuie să se bucure de libertatea la opinie, exprimare, mişcare, asociere şi întrunire şi, în special, de dreptul de a lua parte la dezbateri publice privind legea şi administrarea justiţiei, şi de a propune reforme legislative.
  • Avocaţii nu trebuie să sufere sau să rişte să suporte sancţiuni ori să fie supuşi unor presiuni atunci când acţionează în concordanţă cu standardele profesionale.

În jurisprudența sa, Curtea Constituțională s-a expus referitor la subiectul exercitării profesiei de avocat. Curtea a menționat următoarele:

„Fiind garantat ca un drept inviolabil… dreptul la apărare presupune posibilitatea fiecărui om de a reacţiona independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale… Pe toată durata procesului, persoana are dreptul să fie asistată de un avocat, ales sau numit din oficiu. Acest drept inalienabil presupune şi neamestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute de lege (art.26 din Constituţie)[3].

Atunci când legislativul decide să delege o parte din autoritatea sa, în aceste probleme de politică publică, către anumite organe profesionale, către Uniunea Avocaților, el trebuie să respecte principiul autoguvernării acestora. În acest sens, legislativul nu trebuie să le prescrie în detaliu structurile, procedurile și politicile, decât dacă este strict necesar. Inițiativa, în asemenea situații, le aparține profesiilor în sine. Lor li se recunoaște, în acest mod, expertiza deosebită de care dispun.

Societățile libere pun accentul pe valoarea independenței puterii judecătorești, pe libertatea ei față de ingerințele politice și pe lipsa vreunei influențe în activitatea sa. Un rol esențial în această sferă îl au și avocații independenți, care își reprezintă clienții fără temeri sau favoruri ilegale, pentru a le proteja drepturile și libertățile. Din acest motiv, posibilitatea autoguvernării profesiei de avocat există în vederea unei mai bune realizări a interesului public al justiției independente”, este menționat în comunicatul emis de Biroul Avocatei Poporului.

Maia Bănărescu consideră „independența profesiei de avocat față de stat drept un principiu de bază într-o societate democratică și liberă. Respectarea independenței profesiei de avocat garantează corectitudinea mai multor procese în cadrul unei societăți cu adevărat libere, dar și statul trebuie să ofere avocaților garanți reale, pe care avocații trebuie și pot să conteze.

Fenomenul corupției subminează democrația şi statul de drept, generează încălcarea drepturilor omului. Avocatul Poporului susține eforturile statului de combatere a corupției, cu toate acestea, lupta cu corupția nu trebuie să diminueze garanțiile de exercitare a profesiei de avocat”.

În opinia Avocatului Poporului, acordul prealabil al Consiliului Uniunii Avocaților în cazurile prevăzute la alin.(2) din art. 52 din Legea nr.1260/2002 cu privire la avocatură, constituie o garanție a independenței profesiei de avocat împotriva acțiunilor arbitrare față de avocați.

Maia Bănărescu apreciază ca necesare dezbaterile publice și consultarea opiniei tuturor părţilor interesate de examinarea proiectelor de legi, ceea constituie un principiu și o obligație a legislativului, cât și a tuturor autorităților publice, așa cum este prevăzut în legislație.

În contextul dat, Avocatul Poporului Maia Bănărescu solicită Parlamentului organizarea consultărilor publice cu implicarea tuturor actorilor interesați în vederea identificării unei soluții optime, astfel încât să nu fie diminuată garanția independenței profesiei de avocat.

Avocații din toată țara intră de astăzi, 20 ianuarie, în grevă generală. Aceștia cer Parlamentului să retragă amendamentul propus de către Olesea Stamate la proiectul de lege cu privire la avocatură, ce ține de imunitatea acestora.

Anterior, reprezentanții UAM au calificat inițiativa drept un „atentat la independența avocaților” și consideră că abrogarea alineatului 2 din articolul 52 al legii Avocatului va permite instituțiilor de forță să comită abuzuri.

Fosta ministră a Justiției consideră că modificările propuse sunt necesare, pentru că garanțiile de care beneficiază în prezent, avocații sunt disproporționale în raport cu alte profesii, precum judecători sau procurori: - „Printre avocați sunt mulți profesioniști onești, care-și fac meseria cu onoare și luptă cu corupția din sistem. Însă sunt și cazuri când avocatul acționează ca un ”intermediar” între client și judecător sau procuror. Și asemenea cazuri trebuie investigate și sancționate. Cum suntem împotriva corporativismului în procuratura, judiciar, la fel trebuie să evităm corporativismul în avocatură”.

„În acest context, și ținând cont de faptul că sistemul procuraturii încă nu este unul curat, integru, o soluție de compromis ar fi ca avocații, cel puțin până la finalizarea evaluării extraordinare a judecătorilor și procurorilor, să beneficieze de imunitate similară judecătorilor și cea care o propunem pentru deputați – adică – cu excepția infracțiunilor de corupție și cazurilor de flagrant. Și asta ar fi o măsură de compromis, care sper ca va fi agreată de avocați”, a adăugat deputata PAS.

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, s-a arătat „nedumerit” de inițiativa deputatei PAS și a întrebat-o dacă merită în acest fel să monteze toată comunitatea avocaților împotriva guvernării.”

Tănase a dat de înțeles că ar fi fost mai bine ca acest subiect sa fi fost discutat de către Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților și sa fie găsită o soluție rezonabilă și acceptabilă pentru toată lumea, iar apoi să ajungă în Parlament.

Diana
publicat de:
„Adevăratele modele de stil: înjurătura, telegrama şi epitaful.” (Emil Cioran). Noi tot suntem stilați, într-o manieră pur civilizată, asfel ne poți citi și pe Telegram, unde instant publicăm articole exclusive, știri și informații de ultimă oră.
 

Discuțiile Replica Media