ULTIMA ORĂ/ VIDEO/ CC a declarat neconstituționale unele prevederi din Legea „pre-vetting”, care se referă la verificarea integrității candidaților la funcțiile de membri ai CSP și CSM

7 aprilie 2022, 10:09 Justiție 414
Sediu Curtea Constituțională.  Sursa: Replica Media

Magistrații Curții Constituționale au admis parțial, după mai multe ore de deliberări, sesizarea depusă de deputatul fracțiunii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, Vasile Bolea, prin care a solicitat exercitarea controlului constituționalității legii „pre-vetting” privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor (CSM) și procurorilor (CSP). De asemenea, a declarat neconstituționale unele prevederi din legea vizată.

Astfel, Curtea Constituțională a hotărât:

1. Se admite parțial sesizarea lui Vasile Bolea, pentru controlul constituționalității legii 26 din 10 martie 2022 privind unele măsuri aferente la selectarea candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor și procurorilor.

2. Se declară neconstituționale textul „și confirmați prin decretul Președintelui Republicii Moldova” din art.14 al. 2 și al. 3 din legea nr. 26.

Curtea a reținut că prevederile articolului 14 alineatele (2) și (3) din Legea nr. 26 din 10 martie 2022, îi acordă Președintelui Republicii, un exponent al puterii executive, competența de a confirma și de a respinge candidaturile judecătorilor desemnați de Președintele Curții Supreme de Justiție pentru examinarea contestațiilor împotriva Comisiei de evaluare.

Magistrații CC mai spun că această soluție legislativă nu este conformă cu principiul separației puterilor în stat, pentru că admite ingerința nejustificată a unei autorități care face parte din puterea executivă în administrarea justiției.

De asemenea, Curtea a conchis că această soluție legislativă nu este conformă nici cu principiul independenței judecătorilor. Din punctul de vedere al unui observator obiectiv, examinarea contestațiilor formulate împotriva deciziilor Comisiei de evaluare de un complet de judecată format doar din judecători care au fost confirmați de Președintele Republicii ar putea trezi dubii referitoare la independența judecătorilor. Un astfel de mecanism ar putea crea percepția că judecătorii confirmați de Președintele Republicii acționează sub autoritatea acestuia.

3. Se declară neconstituțional textul „stabilite prin Constituția Republicii Moldova din ar. 15, al. 12, din legea 26.

Curtea a notat că această soluție legislativă are ca efect acordarea către CSM, care funcționează cu șapte membri (dintre care șase judecători aleși), marea majoritate a acestora având mandatele expirate, a competenței de a decide cu majoritate simplă de patru voturi chestiunile care pun în aplicare atribuțiile sale constituționale. CC a menționat în acets context că instituirea unui asemenea mecanism afectează echilibrul dintre condiția asigurării independenței judecătorilor și condiția evitării autoguvernării corporatiste în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru a asigura funcționalitatea CSM, Curtea a reținut că până la data întrunirii legale a noii componențe, CSM va putea adopta hotărâri care pun în aplicare atribuțiile prevăzute în Legea nr. 26 din 10 martie 2022 sau care au ca obiect administrarea treburilor curente.

4. Declararea neconstituționalității textului „stabilite prin Constituția Republicii Moldova din ar. 15, al. 12, din legea 26.

Curtea a notat că declararea neconstituționalității textului „stabilite prin Constituția Republicii Moldova” din articolul 15 alin. (12) din Legea nr. 26, exclude competența CSM de a adopta, pe baza acestui articol, hotărâri care rezultă din atribuțiile prevăzute de articolele 123 și 136 alin. (2) din Constituție (numirea, transferarea, detașarea, promovarea în funcție şi aplicarea de măsuri disciplinare faţă de judecători, precum și numirea judecătorilor la Curtea Constituțională). CSM va propune Președintelui Republicii Moldova numirea în funcție până la atingerea plafonului de vârstă a judecătorilor al căror termen inițial de numire în funcție a expirat până la data de 1 aprilie 2022.

5. Se declară inadmisibile celelalte capete ale sesizării.

Prezenta hotărâre este definitivă, nu se supune niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial.Amintim că, socialistul Vasile Bolea a depus astăzi, 22 martie, o sesizare la Curtea Constituțională (CC) prin care a solicitat exercitarea controlului constituționalității și declararea drept neconstituțională a Legii „pre-vetting” privind unele măsuri aferente selectării candidaților la funcția de membru în organele de autoadministrare ale judecătorilor (CSM) și procurorilor (CSP).

La 10 februarie, a fost votat în lectură finală proiectul de pre-vetting, care prevede verificarea integrității tuturor candidaților la funcția de membru în CSM și CSP.

Atunci, în debutul ședinței Legislativului, debutații fracțiunii BCS au anunțat că părăsesc plenul, fiind nemulțumiți că majoritatea a refuzat să amâne examinarea proiectului de lege referitoare la pre-vetting.

Ulterior, ministrul Justiției a susținut că și-a dorit „consens cu opoziția socialistă pentru adoptarea legii despre pre-vetting” și că a „încercat să îl obțină”, dar „prin ceea ce au făcut azi, s-au poziționat tranșant de partea celor care-și doresc perpetuarea sistemului actual”.

Comisia de evaluare a candidaților la funcțiile de membri în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) va fi formată din șase membri: trei membri naționali vor fi numiți la propunerea fracțiunilor parlamentare, conform principiului proporționalității, și trei membri vor fi propuși de către partenerii de dezvoltare. Aceștia urmează să fie aprobați cu votul a 3/5 din deputații aleși.

Comisia va analiza respectarea, în activitatea lor, a unor standarde înalte de etică și profesionalism, precum și a lipsei unor acțiuni dubioase, în special care provoacă suspiciune despre o activitate de corupție. De asemenea, comisia va evalua averea candidaților și a familiei apropiate lor, proveniența acestei averi, precum și corespunderea cheltuielilor candidaților cu veniturile lor și ale familiei apropiate.

Decizia comisiei cu privire la nepromovarea evaluării integrității va servi temei juridic pentru neadmiterea candidatului la alegerile din cadrul adunărilor generale ale judecătorilor și procurorilor sau la concursurile pentru Colegii.

Proiectul de lege propus va avea caracter limitat în timp și va avea efecte doar până la sfârșitul anului 2022.

Alina
publicat de:
Alina Frunza
Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
 

Discuțiile Replica Media