Aproximativ 290 de milioane de lei pentru modernizarea instituțiilor de învățământ. Topală: „Anunț o primă alocare de fonduri, cu efect imediat, către universități și către cercetători”

15 iulie 2022, 14:25 Educație 198
Universitatea de Medicină.  Sursa: Replica Media

Guverul a alocat aproximativ 290 de milioane de lei pentru 13 instituții de învățământ, precum și pentru profesori, cercetători și studenți, cu scopul de a moderniza învățământului superior și cel de cercetare din R. Moldova.

„Anunț public alocarea de către Guvern a aproximativ 290 de milioane de lei pentru 13 instituții de învățământ, care vor derula 20 de proiecte. Aceste proiecte sunt pentru profesori, cercetători și studenți. De asemenea, vom aloca 23 de milioane de lei pentru cercetători. Astfel, totalul alocat sistemului de învățământ și de cercetare, acum, este de 312.003.606 lei. Doresc să subliniez că înțelegem că orice proces de schimbare, în mod firesc, aduce cu sine întrebări din partea celor care sunt în mijlocul evenimentelor. Am promis că rezultatul va fi mai bun pentru oameni, atât pentru profesori, cercetători, cât și pentru studenți, și iată că ne ținem de cuvânt. Toți cei implicați în acest proces vor avea numai de câștigat și sunt convins că vom începe anul universitar mai uniți, mai solidari și, mai ales, mai performanți pentru a oferi studenților viitorul pe care și-l doresc și îl merită aici, acasă, acum”, a declarat ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală.

Potrivit lui Topală, alocarea fondurilor de 289.003.606 lei a fost aprobată transparent cu vot unanim de către Comitetul de evaluare multidisciplinar, constituit din reprezentanți ai Ministerului Educației și Cercetării, Ministerului Finanțelor, Cancelariei de Stat și ai altor ministere și agenții relevante, precum și experți naționali care s-au întrunit într-o ședință.

Dintre entitățile care au fost selectate de comisia de concurs, 7 sunt instituții de învățământ superior publice. Este vorba despre:
• Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” – 43.339.055 lei,
• Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău – 43.167.714,55 lei,
• Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul – 9.133.857,02 lei,
• Universitatea de Stat din Moldova – 41.950.088, 69 lei,
• Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi – 39.882.009 lei,
• Academia de Studii Economice din Moldova – 12.685.079,35 lei și
• Universitatea Tehnică a Moldovei – 43.293.700 lei.

Suma totală de 233.451.502 lei va fi utilizată pentru modernizarea și dotarea sălilor de studii, laboratoarelor, centrelor de cercetare și modernizarea programelor de studii.


Drept rezultat al implementării proiectelor aprobate vor fi renovate și dotate cu echipamente 52 de laboratoare și centre de cercetare, 67 de săli de curs, săli polifuncționale și alte spații de instruire, 18 centre didactice și de consiliere. Peste 20.000 de studenți și circa 1.500 de cadre didactice vor beneficia de aceste investiții.

De asemenea, comisia de concurs a selectat 6 colegii pedagogice, și anume:
• Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca – 10.935.552,25 lei,
• Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul – 6.836.987,90 lei,
• Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat – 7.797.603 09 lei,
• Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău – 16.297.500,45 lei,
• Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei – 4.377.644 lei și
• Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din Bălţi – 9.306.810 lei.

Aceste instituții vor beneficia de suma totală de 55.552.096 lei, iar banii vor fi investiți în renovarea edificiilor și dotarea sălilor de studii.

„Țin să subliniez că suma de 289.003.606 lei este o primă alocare de fonduri în sistemul de învățământ, cea de-a doua urmând să fie acordată la începutul anului viitor. Pentru domeniul cercetării va fi alocată suma de 23 de milioane de lei”, a precizat ministrul Educației.

Acești bani vor fi investiți în oameni pentru ai încuraja să facă cercetare la noi acasă, după cum urmează:
• 5 milioane de lei – pentru implementarea proiectelor câștigătoare în cadrul concursului pentru tinerii cercetători,
• 12 milioane de lei – pentru implementarea proiectelor câștigătoare în cadrul concursului de proiecte pe probleme de interes stringent.
• 5 milioane de lei – pentru proiectele pe domeniile specializării inteligente și
• 1 milion de lei pentru crearea Oficiului național „Orizont Europa”, care va veni în sprijinul oamenilor de știință pentru a facilita depunerea proiectelor la programul Orizont Europa.

„Aceste concursuri vor fi anunțate în perioada imediat următoare, iar finanțarea proiectelor declarate câștigătoare se va face din contul mijloacelor financiare a Grantului „Sprijin financiar pentru participarea Republicii Moldova în programul UE Orizont 2020 pentru anii 2018 și 2019”. Invit toți cercetătorii din Republica Moldova, cu competențe în aceste domenii, să acceseze aceste fonduri pentru că avem nevoie de expertiza lor”, a spus Topală.

De asemenea, va fi elaborat și aprobat Programul național în domeniile cercetării și inovării pentru anii 2024-2027. Prin viitorul document de politici în domeniile cercetării și inovării, Ministerul Educației și Cercetării se angajează:
• să revizuiască sistemul de finanțare pentru cercetarea publică, care va avea loc prin majorarea finanțării instituționale;
• să păstreze finanțarea competitivă în vederea asigurării excelenței în cercetare;
• să îmbunătățească oportunitățile de angajare și de finanțare, condițiile de muncă și perspectivele de carieră ale tinerilor cercetători;
• să configureze o politică pentru dezvoltarea și utilizarea eficientă a infrastructurilor publice de cercetare și inovare;
• să consolideze legăturile dintre cercetare și mediul de afaceri și să creeze un mediu favorabil pentru dezvoltarea inovării;
• să valorifice plenar oportunitățile ce rezultă din statutul de țară asociată la Programul-cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare „Orizont Europa”.
Până la aprobarea hotărârii de guvern cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării, am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții instituțiilor implicate în procesul de restructurare. Vom continua consultările și comunicarea publică; astăzi mă voi întâlni cu rectorii și directorii instituțiilor care vor fuziona, pentru a prezenta și a operaționaliza planul de acțiuni pentru executarea hotărârii de guvern care a fost aprobată miercuri, 13 iulie 2022. Ministerul Educației și Cercetării va monitoriza constant aplicarea hotărârii de guvern, în interesul profesorilor, cercetătorilor și studenților.
Mai concret:
• Ministerul Educației și Cercetării va emite ordinele cu referire la executarea hotărârii de guvern privind fuziunea.
• Va fi repartizată Comanda de Stat pe domeniile generale de studiu la universitățile restructurate (în temeiul HG privind aprobarea planurilor de admitere în învățământul superior cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul de studii 2022-2023).
• Admiterea la studii se va realiza în cele 13 instituții publice de învățământ superior, începând cu 25 iulie 2022.
• Angajații instituțiilor absorbite vor fi transferați la instituțiile publice absorbante, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare.
• Studenții înmatriculați conform programelor de studii superioare de licență, master sau doctorat de la instituțiile de învățământ superior absorbite vor fi transferați la instituțiile de învățământ cu care fuzionează, la aceleași programe de studii superioare și cu aceleași taxe, stabilite anterior. Transferul acestora se va face până la 25 august 2022.
• Vor fi desemnate comisii de transmitere a bunurilor proprietate publică conform prevederilor HG nr. 901 din 31.12.2015 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică”,
• Vor fi transmise bunurile, inclusiv soldurile conturilor instituțiilor absorbite către instituțiile în care sunt integrate;
• Vor fi aprobate modificările în Carta instituțiilor publice restructurate.

La 13 iulie, cabinetul de miniștri a aprobat Hotărârea cu privire la reorganizarea prin fuziune (absorbție) a unor instituții din domeniile educației, cercetării și inovării. De asemenea, au fost operate modificări și asupra unor hotărâri de Guvern anterioare, cu scopul de a oferi studii superioare de înaltă calitate și în corespundere cu solicitările crescânde ale societății și pieței muncii. Ministrul Educației și Cercetării, Anatolie Topală, a declarat în cadrul ședinței Executivului că prin aprobarea acestui proiect „se facem un pas curajos pentru R. Moldova”.

Ministerul Educației și Cercetării, a anunțat, la 27 iunie, despre procesul de reorganizare a instituțiilor de învățământ superior, care va avea loc între perioada de absolvire a studiilor și începutul noului an de studii. Decizia a stârnit nemulțumirea mai multor instituții care urmează a fi comasate.

  Potrivit ministerului de resort, „admiterea la studii superioare se va desfășura doar în instituțiile reorganizate, iar transferul studenților se va finaliza până la începutul noului an de studii.”

  Alina
  publicat de:
  Alina Baran
  Vorbim pe față, nu? Ne pasă de fața ta, în măsura în care nu dorim să-ți pice (fața, decât de la chestii pozitive). Și așa cum prea multă față nu strică, atunci când vorbim de Facebook, te invităm să ne urmărești și pe pagina noastră de Facebook, pentru a rămâne cu fața curată, știi?
   

  Discuțiile Replica Media